ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 26 %
Product Highlight
 • วงเงินพร้อมใช้
 • จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • วงเงินพร้อมใช้
 • จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท

 • ไม่เกิน 1.5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบังหลวงสุขใจ)
 • ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ รวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น


วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 • ไม่เกิน 3 เท่า เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงสุขใจแล้วไม่เกิน 5 เท่า
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1,000,000 บาท 18 - 26 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,001 - 200,000 รับอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
เริ่มต้น 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด