ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 16 - 24 %
Product Highlight
 • วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
 • ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
 • ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการหรือนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินสินเชื่อ
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
  - ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 1.5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
  - ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจรวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  - ได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 เท่า (เมื่อรวมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1,000,000 บาท 16 - 24 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 - 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ตามประกาศธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของวงเงินกู้)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด