ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.875 %
Product Highlight
สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน ให้คุณอุ่นใจพร้อมรับทุกโอกาสแห่งความสุขที่ฝันไว้ได้อย่างสบาย...ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน พร้อมให้คุณเบิกใช้ได้ทันทีทุกที่ทุกเมื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ำ คำนวณตามยอดสินเชื่อที่เบิกใช้เท่านั้น เพื่อให้ทุกฝันทุกความสุขของคุณเป็นไปได้ไม่มีสะดุด

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (และสั่งจ่ายด้วยเช็ค)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน ให้คุณอุ่นใจพร้อมรับทุกโอกาสแห่งความสุขที่ฝันไว้ได้อย่างสบาย...ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน พร้อมให้คุณเบิกใช้ได้ทันทีทุกที่ทุกเมื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ำ คำนวณตามยอดสินเชื่อที่เบิกใช้เท่านั้น เพื่อให้ทุกฝันทุกความสุขของคุณเป็นไปได้ไม่มีสะดุด
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ (ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 2. เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 4. มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 5. มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 10.0 เท่าของรายได้
ไม่เกิน 60 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
รายละเอียดวงเงินเพิ่มเติม
 1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 2. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
 3. วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีผู้เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง วงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท) และสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 4. ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 7.875 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย MRR+1% และคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่มีการเบิกใช้

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ไม่มียอดชำระขั้นต่ำรายเดือน
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมเใดๆ)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ)
หมายเหตุ
:
 1. การเบิกใช้วงเงิน สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยเช็คสั่งจ่าย เช็คเบิกเงินสดหรือถอนเงินสดจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มผ่านบัตรบีเฟิสต์
 2. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด