ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อทองแลกเงิน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

สินเชื่อทองแลกเงิน-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.8 - 13.2 %
Product Highlight
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน*
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ** ณ วันที่ทำสัญญา
 • ต่ออายุทุก 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยเครดิต สินเชื่อทองแลกเงิน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อทองแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน*
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ** ณ วันที่ทำสัญญา
 • ต่ออายุทุก 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5%
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (ที่มีทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ)
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • อายุ 20-70 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมทางกฏหมาย
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 2,000,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 18 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,001 ถึง 2,000,000 บาท 10.8 %
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 3,000 ถึง 100,000 บาท 13.2 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 2,000,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
35% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ (ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์)
ค่าการทวงหนี้
:
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาทต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดหนี้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
หมายเหตุ
:
 1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำย้อนหลัง 100 วัน และใช้ค่าตัวตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-697-5454
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด