ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.2 - 9.85 %
Product Highlight
 • เปลี่ยน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมี ให้เป็นเงินก้อนโตในมือคุณ
 • สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • เปลี่ยน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมี ให้เป็นเงินก้อนโตในมือคุณ
 • สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 85 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 บาท 5.2 - 9.85 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีหลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย

สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 3 แสนบาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท

แบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.35% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.35% ต่อปี
แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.85% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.85% ต่อปี
 

สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท

แบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.35% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.35% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.85% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.85% ต่อปี

 

สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

แบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.95% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.95% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.45% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.45% ต่อปี

 

สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

แบบที่ 1

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.20% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.01% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.55% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.20% ต่อปี


หมายเหตุ : รับสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

 • กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 2 ฟรีค่าจดจํานองตามเงื่อนไขที่กําหนด1/
 • กรณีลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 19 ส.ค. 62 อัตราดอกเบี้ย MRR=6.950% ต่อปี ซึ่งยังบังคับใช้อยู่
 2. อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63
 3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 4. หลักประกันต้องไม่ทิ้งร้าง ไม่ทรุดโทรม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
 5. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
 6. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด 
 7. วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดต่อหลักกัน (ราคาซื้อขาย) สําหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชเพิ่มจากสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 19.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้ (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) เก็บรายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. เบี้ยประกันอัคคีภัย (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) ตามอัตราของบริษัทประกัน
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ คิดเป็น 3% ของวงเงินอนุมัติ กรณีที่ลูกค้าปิดภาระหนี้ก่อนกำหนดในทุกกรณี (ภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา))
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572 กด 9
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด