ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)-เทสโก้ โลตัส มันนี่ (TESCO)

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)-เทสโก้ โลตัส มันนี่ (TESCO)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
บัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับ สิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ (Tesco Lotus Premier)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บัตรสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้าที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกเฟอร์นิเจอร์และแผนกที่นอน ห้างเทสโก้ โลตัส ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับ สิทธิประโยชน์ในการเบิกใช้สินเชื่อเงินสด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
พนักงานประจำ
• บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
 
ธุรกิจส่วนตัว
• เจ้าของกิจการอายุ 20 - 65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงินหมุนเวียนเริ่มต้น 100,000 บาท
• มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท / ครั้ง
  • เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย ธ.นครหลวงไทย, ธ.ยูไนเต๊ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย), ธ.ทิสโก้, ธ.กรุงไทย, ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ออมสิน, ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย,ธ.ซีไอเอ็มบี(ไทย), ธ.แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 
    วันธรรมดา 15.66บาท/ 18.33บาท/ครั้ง
    วันหยุด 16.73บาท/ 19.41บาท/ครั้ง (หรือตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 20 บาท/ครั้ง)
ค่าการทวงหนี้
:
  • 200 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด 250 บาท/งวด สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด 350 บาท/งวด สำหรับยอดค้างตั้งแต่ 3 งวด ขึ้นไป
ค่าอากรแสตมป์
:
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  1. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท
  2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง
*ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
การผ่อนชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1712
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด