ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.55 - 28 %
Product Highlight
บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • อายุงาน 6 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

 

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว รายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • พนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
 • เจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.55 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000 บาทเท่านั้น)
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป (วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 100,000 บาทเท่านั้น)
 • อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 30,000 บาทเท่านั้น)
 • อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 28% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป (วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 18,000 บาทเท่านั้น)
 • อัตราดอกเบี้ย 21%-27% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป 
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:

1. CLR (Consumer Loan Rate) ณ ปัจจุบัน = 20% ต่อปี

2. สำหรับกรณีอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร

ดอกเบี้ยผิดนัด
:

28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท ต่อบัตร
 • ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
ไม่มี
หมายเหตุ
:
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจากธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ส.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน