ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 25 - 28 %
Product Highlight
วงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ถ้าไม่มีการเบิกถอนเงินสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป สามารถเบิกเงินสดได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL พร้อมรับวงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
วงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ถ้าไม่มีการเบิกถอนเงินสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป สามารถเบิกเงินสดได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL พร้อมรับวงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำ

  1. อายุ 20 - 60 ปี
  2. รายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

  1. อายุ 20 - 60 ปี
  2. เงินทุนหมุนเวียนในบัญชี ขั้นต่ำ 70,000 บาท/เดือน
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ น้อยกว่า 100,000 บาท 28 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 25 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี แบบลดต้นลดดอก  
  • วงเงินอนุมัติ >= 100,000 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 28.00%
และพนักงานประจำ 25.00% ต่อปี
  • วงเงินอนุมัติ < 100,000 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 28.00%
และพนักงานประจำ 28.00% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15%

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/รอบบัญชี
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:

ค่าขอใบแจ้งยอดรายการของแต่ละรอบบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 50 บาท/ครั้ง

 

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

รีวิว สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด