ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสด KK Cash Card-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

บัตรกดเงินสด KK Cash Card-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 26 %
Product Highlight
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay
 • จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาท คุ้มครอง 1 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดตลอดชีพ

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน บัตรกดเงินสด KK Cash Card

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด KK Cash Card
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay
 • จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาท คุ้มครอง 1 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดตลอดชีพ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหลายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 20,000 ถึง 500,000 บาท ไม่เกิน 26 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ครั้ง
 2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
 3. ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
 4. ค่าขอตรวจสอบเอกสาร 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของดอกเบี้ยและเงินต้นหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด