ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสด K-Express Cash-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

บัตรกดเงินสด K-Express Cash-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 27 %
Product Highlight
ได้รับวงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม.สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย บัตรกดเงินสด K-Express Cash

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด K-Express Cash
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
ได้รับวงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม.สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. อายุ 22 - 60 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 18 - 27 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

200 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
 2. ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่แทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:

5% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-888-8888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 พ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน