ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD-บัตรกรุงไทย (KTC)

บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD-บัตรกรุงไทย (KTC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 20 - 28 %
Product Highlight
สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ตอบทุกความภูมิใจได้ทุกเมื่อ บัตรเดียวยืดหยุ่นกว่าเดิม ให้คุณใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านบริการเบิกถอนเงินสด และบริการแบ่งชำระ FLEXI พร้อมผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยคะแนนสะสม forever reawrds ที่ไม่มีวันหมดอายุ

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ KTC PROUD
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ตอบทุกความภูมิใจได้ทุกเมื่อ บัตรเดียวยืดหยุ่นกว่าเดิม ให้คุณใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านบริการเบิกถอนเงินสด และบริการแบ่งชำระ  FLEXI พร้อมผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยคะแนนสะสม forever reawrds ที่ไม่มีวันหมดอายุ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ (ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท)
ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 10,000 ถึง 3,000,000 บาท 20 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยสำหรับรายการแบ่งชำระรายเดือน (Cash Installment)

กรณีเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ 6, 12, 15 เดือน

 • ยอดเงินกู้ 10,000 - 29,999 บาท ดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 30,000 - 59,999 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 60,000 - 99,999 บาท ดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 100,000 - 299,999 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 21% ต่อปี

 

กรณีเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ 18, 24, 30, 36 เดือน

 • ยอดเงินกู้ 10,000 - 29,999 บาท ดอกเบี้ย 27% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 30,000 - 59,999 บาท ดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 60,000 - 99,999 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ 100,000 - 299,999 บาท ดอกเบี้ย 23% ต่อปี
 • ยอดเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 22% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ฟรีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/งวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมกรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-123-5000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 พ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

รีวิว สินเชื่อเงินสด สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD