ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด (First Choice card)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

บัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด (First Choice card)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight
สามารถใช้ได้ทั้งเงินสด และเงินผ่อนให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงถึง 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ

วิดีโอ สินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา บัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด (First Choice card)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ด (First Choice card)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สามารถใช้ได้ทั้งเงินสด และเงินผ่อนให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงถึง  500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
กรณี พนักงานทั่วไป
 1. อายุระหว่าง 20-65 ปี
 2. รายได้ตั้งแต่
 3. 15,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
 4. มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 5. มีที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. อายุระหว่าง 20-65 ปี
 2. ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน
 4. 100,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
 5. มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 6. มีที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
 
รายได้ขั้นต่ำ

พนักงานทั่วไป: 15,000 บาท/เดือน สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

เจ้าของกิจการ: มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
วงเงินเบิกถอนเงินสด สูงสุด 5 เท่าของ รายได้หรือสูงสุด 500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 3,000 ถึง 300,000 บาท ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
 2. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
 3. สินเชื่อผ่อนชำระ 0 - 28% ต่อปี สินเชื่อเงินสด 16 - 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม
 1. เครื่องเอที่เอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท/ครั้ง
 2. เครื่องเอทีเอ็มในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/ครั้ง
 3. เครื่องเอทีเอ็มในเครือข่ายพลัส ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/ครั้ง
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/ งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 , 2 และ 3 งวด
ค่าอากรแสตมป์
:
1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท
 2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ค่าออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม่แทนรหัสเดิม 50 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
 1. กรณีเป็นสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ (การเบิกเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม) ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่กดจากตู้เอทีเอ็ม แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 2. กรณีเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน (ผ่อนสินค้า) มีค่างวดขั้นต่ำเพียง 300 บาทต่อรายการต่อเดือน
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2345 6789
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด