แบ่งชำระ 0% สูงสุด 24 เดือน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท กับบัตรยูโอบี แคชพลัส

icon 19 เม.ย. 67 icon 398
ระยะเวลา 22 เม.ย. 30 เม.ย. 67
 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ยูโอบี แคชพลัส แบ่งชำระ 0% สูงสุด 24 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW (เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ)
**เมื่อแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระสินค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
 
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน : 
ส่ง SMS พิมพ์ CEQ2 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) หรือลงทะเบียนผ่าน Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พรีวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
 
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2% - 8% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไข ณ จุดขาย ก่อนทำรายการ
 
หมายเหตุ : ลูกค้าธนาคารยูโอบี ที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 
เงื่อนไขรายการ : 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิต TMRW (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) หรือบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย เมื่อแบ่งชำระสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ผ่านบริการแบ่งชำระ UOB I-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ* โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • แบ่งชำระ 0% สูงสุด 24 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500 บาท/เดือน) ผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500 บาท/เดือน) ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาทต่อเซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 20,000 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS พิมพ์ CEQ2 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) หรือลงทะเบียนผ่าน Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2%-8% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ* เมื่อแบ่งชำระ 0% สูงสุด 24 เดือน และมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500 บาท/เดือน) ผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน และมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500 บาท/เดือน) ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขการแบ่งชำระ และเครดิตเงินคืนของสินค้าแต่ละประเภท ณ จุดขาย ก่อนทำรายการ (*โปรโมชั่นเครดิตเงินคืนเพิ่ม 2%-8% อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของสินค้าแต่ละยี่ห้อ)
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ/เงื่อนไขการแบ่งชำระ/การรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบบแบ่งชำระ 0% อื่นๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักจะต้องติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรหลักได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด 2567 โปรโมชั่นธนาคาร UOB


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)