สินเชื่อเงินสด ผ่อนเบาๆ ดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำสุด 12.99%* ต่อปี เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่สาขาเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น!

icon 3 เม.ย. 67 icon 4,316
ระยะเวลา 01 ก.พ. 31 ก.ค. 67
สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ ผ่อนเบาๆ ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 12.99% ต่อปี เฉพาะที่ศูนย์บริการเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น
 
สะดวกแบบไหนก็เลือกได้ที่สาขาเฟิร์สช้อยส์ทั่วไทย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 12.99%*** ต่อปี เมื่อมีการทำรายการรวมหนี้บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคารอื่น กับบริการ Balance Transfer จากเฟิร์สช้อยส์ หรือ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 15.99% ต่อปี* เมื่อสมัครบัตรและขอสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัครและเลือกแบบแบ่งชำระรายเดือน
 • เลือกแบ่งจ่ายคืนเบาๆ สูงสุด 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่มีค่าเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • รู้ผลสมัครไวภายใน 1 วันทำการ พร้อมรับเงินด่วนเข้าบัญชีไวสุดใน 1 วัน*

สมัครสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ หรือ บริการรวมสินเชื่อ Balance Transfer รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 12.99 % ต่อปี*** เฉพาะที่สาขาเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น
 • บริการรวมสินเชื่อ Balance Transfer จากเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 12.99 % ต่อปี***
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมการสมัครบัตรเฟิร์สช้อยส์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 15.99% ต่อปี*
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
สมัครง่าย อนุมัติไว เพียงมีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พิเศษ! รับกระเป๋าเดินทางพรีเมียมมูลค่า 3,990 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชีและได้อนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาทขึ้นไป 
ตารางอัตราดอกเบี้ย :
ยกเว้น บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์, บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม บิซ
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67
บัตรที่ร่วมรายการ : 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครแบบขอสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัคร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แบบขอสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัคร และเลือกแบบแบ่งชำระรายเดือน โดยได้รับการอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67 ผ่านช่องทางศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, ช่องทางร้านค้าและตัวแทนของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น (ยกเว้น บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์, บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม บิซ)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับช่องทางการสมัคร ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ ยอดขอสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนชำระตามเงื่อนไข หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 25%
 • ผลการอนุมัติ วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติ หรือ ระยะเวลาผ่อนชำระแบบแบ่งชำระรายเดือน ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เมื่อบริษัทฯ ได้โอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าระบุ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับสินเชื่อตามจำนวนที่บริษัทฯ อนุมัติแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีที่ท่านได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อให้ได้รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด และไม่ค้างจ่ายในงวดหนึ่งงวดใด
 • สงวนสิทธิ์การรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะสินเชื่อรายการแรกเท่านั้น
 • พิเศษ! รับ กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท เมื่อมียอดสินเชื่ออนุมัติรวม ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ง่ายๆ ไม่ต้องลงทะเบียน
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • สงวนสิทธิ์การให้กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท
 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แบบขอสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัคร และเลือกแบบแบ่งชำระรายเดือน โดยได้รับการอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67 เท่านั้น และจะต้องมียอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องมียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีในตั้งแต่ 60,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณ เฉพาะสมาชิกที่มียอดขอสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัคร และเลือกแบบแบ่งชำระรายเดือนตามเงื่อนไข (ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก) ภายในระยะเวลาที่ร่วมรายการ รวมทั้งจะต้องมียอดคงค้างในวันสรุปยอดบัญชีตามที่กำหนดอย่างน้อย 2 รอบบัญชี
 • บริษัทฯ จะไม่มอบของสมนาคุณ หากสมาชิกทำการชำระยอดปิดบัญชี ในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 • สงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นตลอดรายการ
 • บริษัทฯ ส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่ทำตามเงื่อนไข ตามกำหนดดังนี้
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 29 ก.พ. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 31 มี.ค. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ก.ค. 67
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 30 เม.ย. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ส.ค. 67
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 31 พ.ค. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 ก.ย. 67
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 67
  - สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 - 31 ก.ค. 67 ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 พ.ย. 67
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขบริการรวมสินเชื่อ ณ วันสมัคร Balance Transfer
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบริการรวมสินเชื่อ Balance Transfer เมื่อสมัครพร้อมกับการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล หรือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น
 • ยอดสินเชื่อที่มาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมถึงบริษัทในเครือ (เช่น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด) ไม่ร่วมรายการ
 • ยอดสินเชื่อรวม 5,000 บาทขึ้นไป โดยรวมได้สูงสุด 5 บัญชี บัญชีละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการปิดยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดที่มีอยู่กับบัญชีนั้นๆ แต่ในใบแจ้งยอดไม่แสดง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามกับสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีนั้นๆ แล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่เฟิร์สช้อยส์ที่รับสมัคร
 • ยอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ อาจน้อยกว่ายอดสินเชื่อคงค้างที่ลูกค้าระบุ ซึ่งอาจมีผลต่ออัตราดอกเบี้ย และ / หรือ ระยะเวลาผ่อนชำระ ซึ่งทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้า ก่อนที่จะดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าระบุ
 • ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการแบ่งชำระคืนได้ทั้งแบบแบ่งชำระขั้นต่ำ หรือแบบแบ่งชำระรายเดือน
 • ผลการอนุมัติ วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติ หรือ ระยะเวลาผ่อนชำระกรณีเลือกแบบแบ่งชำระรายเดือน ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เมื่อบริษัทฯ ได้โอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าระบุ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับสินเชื่อตามจำนวนที่บริษัทฯ อนุมัติแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายการสมัครบัตรใหม่รายการอื่นอีก
เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบริการรวมสินเชื่อ ณ วันสมัคร Balance Transfer
 • สงวนสิทธิ์การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรพร้อมสมัครบริการรวมสินเชื่อ Balance Transfer แบบแบ่งชำระรายเดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
 • กรณีที่เลือกสมัครบริการรวมสินเชื่อ Balance Transfer แบบชำระขั้นต่ำ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับยอดสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • กรณีที่ท่านได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อให้ได้รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด และไม่ค้างจ่ายในงวดหนึ่งงวดใด
 • สงวนสิทธิ์การรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะสินเชื่อรายการแรกเท่านั้น
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ดูบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ โปรโมชันสินเชื่อเงินสด 2567 บัตรเฟิร์สช้อยส์ สมัครบัตรเฟิร์สช้อยส์ โปรโมชันบัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์ 2567 สินเชื่อเงินสด


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)