ฟินขั้นสุด จะวันไหนก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือ สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN วันนี้ รับโปรโมชันพิเศษฉลอง PRIDE MONTH

icon 1 มิ.ย. 66 icon 913
ระยะเวลา 01 มิ.ย. 30 มิ.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าu KMA - Krungsri Mobile App

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้ โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 30 มิ.ย. 66
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungsi iFIN ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศ์รีอยุธยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และมีการชำระค่างวดสินเชื่อสถานะปกติ
 • จำกัดการรับเงินคืน 1 สิทธิ์/คน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ใช้เป็นบัญชีรับเงินกู้ ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ธนาคารอนุมัติและโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าสำเร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
เงื่อนไขการได้รับ Krungsi GIFT​
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และมีการชำระค่างวดูสินเชื่อสถานะปกติ
 • จำกัดการรับ GIFT จำนวน 12 GIFTs/คน/ตลอดระยะรายการส่งเสริมการขายและสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ KMA (Krungsri Mobile Appication) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขจะได้รับ Krungsri GIFT ผ่าน KMA - Krungsri Mobile App ในเมนู "กิฟท์ & สิทธิพิเศษ" ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ธนาคารอนมัติและโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าสำเร็จ
 • GIFT มีอายุ การใช้นับตั้งแต่วันที่ได้รับ GIFT จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสเดียวกันกับที่ลูกค้าได้รับ GIFT ของปี 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัล
 • ลูกค้าสามารถใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลได้ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและหรือของกำนัลภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และธนาคารจะทำการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าสำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ดังกล่าว และจะไม่ยกยอด GIFT คงเหลือไปในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ถัดไป
 • ในการใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและเหรือของกำนัล ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลได้ผ่าน KMA (Krungsri Mobile Appication) ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และยังคงเป็นผู้ใช้งาน KMA - Krungsri Mobile Aop
 • ณ วันที่ให้สิทธิ์ และในขณะที่ใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและเหรือของกำนัลเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลแต่ละชนิด/ประเภท/ร้านค้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและเหรือของกำนัลแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืน GIFT ได้
 • สิทธิ์การแลกรับสิทธิพิเศษและเหรือของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนขรายการส่งเสริมการขาย การคำนวณ GIFT วิธีการใช้ GIFT แลกรับสิทธิพิเศษและเหรือของกำนัลและประเภทของสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลในโครงการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขการได้รับกระเป๋า Valentino Rudy Sport Bag
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะผู้ที่ขอสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA krungsri app ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และมีการชำระค่างวดสินเชื่อสถานะปกติจะได้รับกระเป๋า Valentino Rudy Sport Bag มูลค่า 2,750 บาท
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือทางเว็บไซต์ www.krungsri.com
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครสินเชื่อ สินเชื่อ krungsri ifin สมัครสินเชื่อ krungsri ifin krungsri mobile app โปรโมชันสินเชื่อ โปรโมชันสินเชื่อ 2566 โปรโมชันพิเศษฉลอง PRIDE MONTH


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)