โปรโมชันสินเชื่อ เงินก้อนขยายธุรกิจต้อง CardX SPEEDY LOAN สมัครวันนี้ พิเศษ! ประกันคุ้มครองสินเชื่อ*

icon 15 พ.ค. 66 icon 833
ระยะเวลา 01 เม.ย. 30 มิ.ย. 66
สินเชื่อเงินก้อนขยายธุรกิจต้อง CardX SPEEDY LOAN สมัครวันนี้ รับเงินก้อนสูงสุด 5 ล้านบาท* ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน* พิเศษ! ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ**
 • เงินก้อนพร้อมใช้ สูงสุด 5 บ้านบาท* หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • เลือกระยะผ่อนได้ตามใจ สูงสุด 72 เดือน*
 • ผ่อนสบาย หมื่นละ 540 บาท/เดือน หรือเพียง 18 บาท/วัน (คำรวณจากเงินกู้ 10,000 บาท ผ่อน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • รับประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ** รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เงื่อนไข และความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกัรภัยกำหนด
โปรโมชันพิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้! พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการสินเชื่อบุคคลผ่านE-mail (E-Statement) รับคุ้ม
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 30 มิ.ย. 66
 
เงื่อนไขการรับ Robinhood Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ด
 1. สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่สมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN และ CardX SPEEDY LOAN Balance Transfer (ยกเว้น CardX SPEEDY LOAN Top-up) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการสินเชื่อบุคคลผ่าน E-mail (E-Statement) และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 รับโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood มูลค่า 100 บาท
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN หรือเคยมีแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อใหม่ 
 3. จำกัดสิทธิ์ 1 บัญชีเงินกู้ จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ 
 4. ลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจัดส่งโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าทาง E-mail ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตอนสมัคร โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งโค้ดส่วนลดสำหรับสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ผ่านช่องทางอื่นๆ ให้ลูกค้า แทนการส่งผ่านช่องทาง E-mail ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งผ่านช่องทาง E-mail ได้
 6. ในการใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าว จะต้องมียอดสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ (ไม่รวมค่าส่ง) ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 7. โปรดระบุโค้ดส่วนลดที่ได้รับในขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 8. กรณีกดใช้สิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนให้แก้ผู้อื่นแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
 9. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 10. บริษัท และบริษัท Purple Ventures จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้    
  - กรณีไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า    
  - กรณีโค้ดส่วนลดหมดอายุหรือไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้    
  - กรณีไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์อันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า    
  - การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. การให้บริการ Food Delivery Platform ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures จำกัด ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
 12. สอบถามข้อมูลบริการ Robinhood กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564    
เงื่อนไขการรับกระเป๋าล้อลาก Dazzled Space Luggage ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,590 บาท จำนวน 1 ใบ สำหรับวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 300,000 บาท
 1. สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่สมัครสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN (ยกเว้น CardX SPEEDY LOAN Balance Transfer และ CardX SPEEDY LOAN Top-up) ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการสินเชื่อบุคคลผ่าน E-mail (E-Statement) และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 รับกระเป๋าล้อลาก Dazzled Space Luggage ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,590 บาท จำนวน 1 ใบ 
 2. ลูกค้ารายใหม่ หมายถึง ที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN หรือเคยมีแต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อใหม่ 
 3. จำกัดสิทธิ์ 1 บัญชีเงินกู้ จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ 
 4. ลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Dazzled Space Luggage ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,590  บาท จำนวน 1 ใบ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตอนสมัคร 
เงื่อนไขรวม
 1. ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องยังคงสถานะเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN ของบริษัท ณ วันที่จัดส่งของกำนัล และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของบริษัทและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล CardX SPEEDY LOAN อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้กู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. กรณีของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 4. กรณีที่ลูกค้าชำระค่างวดรายเดือนต่ำกว่ายอดแบ่งชำระตามที่บริษัทเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที
 5. กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่เต็มจำนวน
 6. กรณีลูกค้าผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของบริษัท ณ ขณะนั้น 
 7. หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 9. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ล่าช้า และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือเว็บไซต์ www.cardx.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันสินเชื่อ 2566 CardX SPEEDY LOAN ประกันคุ้มครองสินเชื่อ เงินก้อนขยายธุรกิจ


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)