รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ช้อปสนุก แบ่งจ่ายได้เบาๆ กับบัตรยูโอบี รับสิทธิ์แบ่งจ่ายสบายกระเป๋า 0% และรับเครดิตเงินคืน

15 ก.ย. 65 161
ระยะเวลา 01 ก.ย. 02 ม.ค. 66
 
บัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% 3, 6, 10 เดือน* ทุกชิ้น ทั้งห้าง กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ หรือ รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% 4, 6, 10 เดือน* เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 2 ม.ค. 66
 
เงื่อนไขแบ่งชำระ 0%
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (ยอดหลังหักส่วนลดแล้ว) / เซลส์สลิป โดยมีระยะเวลาแบ่งชำระ ดังนี้
  - สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW แบ่งชำระ 0% 3 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง หรือ 4 เดือน, 6 เดือน หรือ 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  - สำหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส แบ่งชำระ 0%3 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง หรือ 4เดือน, 6เดือน หรือ10เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ห้างสรรพสินค้าภายใต้เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ยอดหลังหักส่วนลดแล้ว) / เซลส์สลิป โดยมีระยะเวลาแบ่งชำระ ดังนี้
  - สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW แบ่งชำระ 0% 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 65 / 1-2 ม.ค. 66) หรือ 10 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65) ทุกชิ้น ทั้งห้าง (ยกเว้น สุรา/Wine Cellar, บัตรกำนัล, บัตรเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า)
เงื่อนไขต่อที่ 1
 • รับเครดิตเงินคืนและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่ม เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,900 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ต่อห้างสรรพสินค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 65 – 2 ม.ค. 66
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,100 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ต่อห้างสรรพสินค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเพิ่มจากรายการแบ่งชำระทุกวันที่ 30 ก.ย. 65 / 30 ต.ค. 65 / 30 พ.ย. 65 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ DP22 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรยูโอบี แคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าภายใต้เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป เท่านั้น (ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร 
เงื่อนไขต่อที่ 2
 • รับส่วนลด 12% เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (ยอดหลังหักส่วนลดแล้ว) / เซลส์สลิป สำหรับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา หรือ ยอดแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ยอดหลังหักส่วนลดแล้ว) / เซลส์สลิป สำหรับห้างสรรพสินค้าภายใต้เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 65 – 2 ม.ค. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา  และห้างสรรพสินค้าภายใต้เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป ได้แก่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, Sky port, CDC ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Terminal 21, Promenade, People Park, Design Village และแผนก Power Mall)
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โปรโมชั่นสินเชื่อธนาคารยูโอบี โปรโมชั่นสินเชื่อ โปรโมชั่นธนาคารยูโอบี
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)