รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับคูปองส่วนลด Lazada ฟรี มูลค่าสูงสุด 7,400 บาท เพียงกดเงินทุกวันพุธ และ/หรือทุกวันที่ 25 ของเดือน ผ่านบัตร UOB Cash Plus

5 ส.ค. 65 114
ระยะเวลา 06 ก.ค. 28 ก.ย. 65
 
รับคูปองส่วนลด LAZADA ฟรี มูลค่ารวมสูงสุด 7,400 บาท เพียงมีรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ในทุกวันพุธ และ/หรือในทุกวันที่ 25 ของเดือน
 
 • เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB Mighty เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี ในทุกวันพุธ รับคูปองส่วนลด LAZADA ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
 • โบนัสรับคูปองส่วนลด LAZADA เพิ่ม! มูลค่ารวมสูงสุด 900 บาทตลอดโปรโมชั่น (3 วัน) เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB Mighty เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี ในทุกวันที่ 25 ของเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.ย. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ที่ได้รับอนุมัติบัตรยูโอบี แคชพลัส จากธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรฯต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 – 28 กันยายน 2565 (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการเบิกถอนเงินสดในทุกวันพุธ และ/หรือในทุกวันที่ 25 ของเดือน ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 – 28 กันยายน 2565 ในสัปดาห์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดคงค้างที่เกิดจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยไม่นับรวมรายการที่มีการยกเลิกในภายหลังหรือรายการเบิกถอนเงินสดที่มีการชำระเงินคืนภายในวันเดียวกัน
 • การคำนวณยอดคงค้าง จะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมหักลบกับยอดเงินที่จ่ายเกินไว้ในบัญชียูโอบี แคชพลัส เพื่อรักษาสิทธิ์ให้ได้ตามยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่ต้องการ ผู้ถือบัตรฯสามารถตรวจสอบยอดเงินที่จ่ายเกินไว้ในบัญชียูโอบี แคชพลัสก่อนถึงวันที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาง UOB LINE Connect, Mighty application หรือ โทร 02-285-1555
 • ผู้ถือบัตรฯจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง SMS แจ้งการรับสิทธิ์คูปองส่วนลด LAZADA
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ผู้ถือบัตรฯสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง SMS ยืนยันการรับคูปองส่วนลด LAZADA ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ของรายการส่งเสริมการขาย
 • การใช้สิทธิ์คูปองส่วนลด LAZADA ที่ท่านได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณจำนวนสิทธิ์รับคูปองส่วนลด LAZADA ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับคูปองส่วนลด LAZADA
 • คูปองส่วนลด LAZADA ที่ท่านได้รับอาจมีมูลค่าตั้งแต่ 50 บาท 100 บาท 200 บาท หรือ 300 บาทต่อใบ และมูลค่ารวมของคูปองที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ โดยการเบิกถอนเงินสดส่วนที่เกินจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะไม่ได้รับคูปองส่วนลด LAZADA 
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้คูปองส่วนลด LAZADA
  - ผู้ถือบัตรฯจะต้องกรอกรหัสส่วนลด ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
  - ผู้ถือบัตรฯต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าระบบของ LAZADA ก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
  - รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
  - ผู้ถือบัตรฯสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับยอดขั้นต่ำที่ LAZADA กำหนด หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและผู้ถือบัตรฯจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
  - รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของLAZADA และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
  - รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าอิเล็คทรอนิกส์บางรุ่น และการชำระบิลทุกประเภท
  - ในกรณีผู้ถือบัตรฯคืนสินค้าเนื่องจาก "เปลี่ยนใจ" ผู้ถือบัตรฯไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
  - รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
  - LAZADA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของLAZADAถือเป็นที่สุด
  - การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามที่ LAZADA กำหนด
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของLAZADA โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตัวอย่างการรับคูปองส่วนลด LAZADA ฟรี มูลค่ารวมสูงสุด 7,400 บาท
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯลืมรหัสบัตรแคชพลัส (Cash Plus) ผู้ถือบัตรฯสามารถขอออกรหัสใหม่ได้ที่ โทร. 02-285-1555 กด 0 โดยรหัสใหม่จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรฯสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 02-285-1555 กด 0
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรฯทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-285-1555 หรือทางเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง รับคูปองส่วนลด Lazada คูปองส่วนลด Lazada lazada uob cash plus บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส สมัครบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)