• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ศุกร์ใจกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท

  28 เม.ย. 64 536
  ศุกร์ใจกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท
  ศุกร์ใจกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash 22 เม.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อทำรายการเงินด่วน Smart Cash และคงค้างยอดตามที่ธนาคารกำหนด
  เงื่อนไขสำหรับโครงการ ศุกร์ใจกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564
  • ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
   (1) เป็นผู้ถือบัตรเงินด่วน Xpress Cash ตลอดระยะเวลาโครงการ และถือบัตรต่อไปอีก 60 วันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และ
   (2) มีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร โดยไม่เคยผิดสัญญา/ผิดนัดชำระหนี้
  • ธนาคารจะคำนวณยอดคงค้างในบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash ของลูกค้า ในวันศุกร์ที่ 23/30 เมษายน 2564, วันศุกร์ที่ 7/14/21/28 พฤษภาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 4/11/18/25 มิถุนายน 2564
  • เมื่อลูกค้าทำรายการเงินด่วน ตั้งแต่ 30,000 บาทเป็นต้นไป และมียอดคงค้าง 30,000 บาทเป็นต้นไป ในวันศุกร์ใดศุกร์หนึ่งในช่วงระยะเวลาโครงการ จะได้รับเครดิต เงินคืนสะสม 40 บาท/สัปดาห์ เมื่อลูกค้าทำรายการเงินด่วน ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นต้นไป และมียอดคงค้าง 50,000 บาทเป็นต้นไป ในวันศุกร์ใดศุกร์หนึ่งในช่วงระยะเวลา โครงการ จะได้รับเครดิตเงินคืนสะสม 80 บาท/สัปดาห์ เมื่อลูกค้าทำรายการเงินด่วน ตั้งแต่ 100,000 บาทเป็นต้นไป และมียอดคงค้าง 100,000 บาทเป็นต้นไป ในวันศุกร์ใดศุกร์หนึ่งในช่วงระยะเวลาโครงการ จะได้รับเครดิตเงินคืนสะสม 165 บาท/สัปดาห์ เมื่อลูกค้าทำรายการเงินด่วน ตั้งแต่ 300,000 บาทเป็นต้นไป และมียอดคงค้าง 300,000 บาทเป็นต้นไป ในวันศุกร์ใดศุกร์หนึ่งในช่วงระยะเวลาโครงการ จะได้รับเครดิตเงินคืนสะสม 500 บาท/สัปดาห์
  • ลูกค้าจะมีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดโครงการ และ มูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อท่านตลอดโครงการ
  • วิธีเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร โดยพิมพ์ XSMC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเงินด่วน 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากธนาคารภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น
  • ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ตามใบแจ้งยอด ภายในวันครบกำหนดชำระของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้และไม่มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน
  • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ โดยเครดิตเงินคืนนี้จะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากลูกค้าไม่ติดต่อธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการคำนวณและส่งมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องแล้ว
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเครดิตเงินคืนเป็นของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์