• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ยูเมะพลัส พลัสความสุข 2 ต่อ ทั้งรับของสมนาคุณ และดอกเบี้ย 0% เมื่อสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64

  15 ม.ค. 64 501
  ยูเมะพลัส พลัสความสุข 2 ต่อ ทั้งรับของสมนาคุณ และดอกเบี้ย 0% เมื่อสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64
  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส บริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ และรองรับทุกการใช้จ่ายให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
  โปรโมชั่น "พลัสความสุขให้กันถึง 2 ต่อ" เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  • ต่อที่ 1 เพียงยื่นเอกสารการสมัครครบ รับทันที! ของพรีเมี่ยม ณ สาขา และจุดบริการยูเมะพลัสทั่วประเทศ
  • ต่อที่ 2 เลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน หรือ กระเป๋าล้อลาก เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดครั้งแรกภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ "เงื่อนไขรายการ"
  เงื่อนไขรายการ
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ที่สมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64
  • สำหรับผู้สมัครที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ณ สาขาหรือจุดรับสมัครที่ร่วมรายการ รับทันที ของสมนาคุณตามฐานเงินเดือน ดังนี้
   - สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 7,000 - 19,999 บาท รับ กระเป๋า Umay+ Shopping Bag มูลค่า 400 บาท
   - สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 - 29,999 บาท รับ กระเป๋า Umay+ Trolley Bag มูลค่า 1,250 บาท
   - สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB มูลค่า 3,590 บาท
  • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
   - สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส PAY IT FORWARD ไม่เกิน 25% ต่อปี
   - สำหรับบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  หมายเหตุ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารประกอบการพิจารณาในทุกกรณี
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ จะได้รับสิทธิ์เฉพาะอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน เท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่ท่านเลือกแล้ว (1 ท่าน เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น)
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
  • ลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
  • ในกรณีผิดนัดชำระรวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 25% ต่อปี)
  • ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 25% ต่อปี) ในวันที่ 31 เป็นต้นไป
  เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติ และมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาททุกวัน ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่ท่านเลือกแล้ว (1 ท่าน เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น)
  • สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่มีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และต้องไม่มีการผิดนัดชำระกับทุกธุรกิจ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้า และจะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายใน 90 วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ หากลูกค้าไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 25% ต่อปี)
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2695-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์