• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนมือถือ กับอิออน ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

  25 พ.ย. 63 3,008
  ผ่อนมือถือ กับอิออน ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกและบัตรเครดิตอิออน
  • สถานที่ : ร้านค้าทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออนแฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6, 10 เดือน สามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" และ "อิออน แฮปปี้ เเพลน"
  • รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนนาน 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13.02%  ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก) เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์"
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์