• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ซื้อกล้องที่งาน ZOOM camera fair 2018 ผ่อน 0% 36 เดือน กับบัตรยูโอบีแคชพลัส

  31 ส.ค. 61 1,022
  ซื้อกล้องที่งาน ZOOM camera fair 2018 ผ่อน 0% 36 เดือน กับบัตรยูโอบีแคชพลัส
  ซื้อกล้องราคาสบาย ผ่อน 0% 36 เดือน กับ ZOOM Camera @ Gatewayekamai
  พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท
  • สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
  • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  *รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ - ปีนัง พร้อมที่พักระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,000 บาท (รางวัลละ 2 ท่าน) เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป เฉพาะ 12 ท่านแรก
  ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ MGS18 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท)
  เงื่อนไขรายการ
  • ธนาคารฯ จะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ซื้อสินค้า /บริการ และชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือยูโอบีแคชพลัส (UOB i-Plan)
  • จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 8,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับการรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด โดยลูกค้าต้องไม่ทำการยกเลิกรายการภายใน 90 วัน หลังวันที่จบรายการ
  • เครดิตเงินคืนและรางวัลตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก สำหรับผ่อนตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • ในกรณีที่มีผู้รับสิทธิ์ของรางวัลพร้อมที่พัก Package ปีนัง ครบ 12 ท่าน ธนาคารฯ จะพิจารณามอบบัตรของขวัญมูลค่า 5,000 บาท ให้กับผู้ถือบัตร
  • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MGS18 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ถูกต้อง หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า (ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกถือบัตรเครดิต และ ผู้ถือบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS )
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิต เงืนคืน
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ระหว่างการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียว และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และร้านค้าเป็นผู้กำหนด ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าการจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์