• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนมือถือที่ใช่ ด้วยโปรที่ชอบ กับอิออน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

  19 ส.ค. 59 3,786
  ผ่อนมือถือที่ใช่ ด้วยโปรที่ชอบ กับอิออน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  Mobile Phone Promotion 2016
  ช่วงเวลา :
  1 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
  ประเภทสินค้า : โทรศัพท์มือถือ
  สถานที่ร่วมรายการ : ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ
  ข้อความโฆษณา : โปรโมชั่นพิเศษเมื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือกับอิออน
  ต่อที่ 1 - ผ่อน 0% สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ
  ต่อที่ 2 - ผ่อน 0.99% ต่อเดือน สำหรับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  (ที่มียอดสินเชื่อตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป)
  ต่อที่ 3 - รับเครดิตเงินคืน 500 - 1,000 บาท เมื่อทำรายการผ่อนโทรศัพท์มือถือพร้อมกับลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ระยะเวลาผ่อน (เดือน) ยอดผ่อนสินเชื่อ (บาท) เครดิตเงินคืน (บาท)
  18 เดือน 20,000 - 29,999 500
  30,000 up 1,000
  วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ :
  • ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ MP ตามด้วยเลขที่สัญญาเงินกู้ 12 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th
  • ลงทะเบียน SMS ผ่านระบบ DTAC, AIS และ TRUE MOVE เท่านั้น, ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะต้องได้รับข้อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัทฯ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข : 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 ณ ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ
  • ผ่อนสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ อัตราดอกเบี้ย 0% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรืออัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน สำหรับโทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  • ลูกค้าที่ทำรายการผ่อนโทรศัพท์มือถือ ระยะเวลา 18 เดือน โดยมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป พร้อมกับลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 - 1,000 บาท ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้
  • ยอดสินเชื่อ 20,000 ถึง 29,999 บาท รับเครคิดเงินคืน 500 บาท
   - ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครคิดเงินคืน 1,000 บาท
  • วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
   ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ MP ตามด้วยเลขที่สัญญาเงินกู้ 12 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th
   - ลงทะเบียน SMS ผ่านระบบ DTAC, AIS และ TRUE MOVE เท่านั้น, ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจะต้องได้รับข้อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากบริษัทฯ
   บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ลูกค้าโดยให้เป็นส่วนลดสำหรับยอดผ่อนชำระค่าสินค้าในแต่ละงวด จนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืน (ตั้งแต่งวดที่ 3 เป็นต้นไป)
  • ลูกค้าต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ อยู่จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่าค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละงวด บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในงวดถัดไป
  • เครดิตเงินคืนไม่สามาถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธ์ได้
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณา
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือ www.aeon.co.th
  {1443895,ดูรายละเอียดบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์