x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน-ธนาคารออมสิน (GSB)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 66 1,593

สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน กู้ง่าย ตอบทุกโจทย์ความต้องการในวัยเกษียณ ด้วยสิทธิบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน

จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • เป็นของผู้กู้
  • เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง
  ผู้มีสิทธิ์กู้
เฉพาะข้าราชการ
  คุณสมบัติผู้กู้
  • เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  • จำนวนเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
  • กรณีขอกู้เพิ่ม จำนวนเงินที่กู้รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน รวมกับจำนวนเงินในหนังสือ รับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน (ฉบับส่วนที่ได้รับบำเหน็จตกทอดเพิ่ม)
  ระยะเวลากู้
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(หรือลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด)
ทุกจำนวน 4.25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย MRR - 2.245% ต่อปี

 

MRR=6.495% ต่อปี ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ฟรี
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
ฟรีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
ไม่มี
  หมายเหตุ

การชำระหนี้เงินกู้

  • ผู้กู้สามารถเลือกส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน ได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
  • กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ ธนาคารเป็นงวดรายเดือน
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดicon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)