x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD-ธนาคารออมสิน (GSB)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 66 40,490

สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD-ธนาคารออมสิน (GSB)

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีตลอดชีพ การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD
  ประเภทสินเชื่อ
  ลักษณะหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  - กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 - 60 ปี
  - กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี - 70 ปี
  - กรณีผู้ประกอบการรายย่อย มีอายุครบ 20 - 70 ปี
  - กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 - 70 ปี
 • กรณีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง (รวมสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินแล้วไม่เกิน 3 แห่ง)
  วงเงินกู้
ไม่เกิน 5.00 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท 30,000 - 1,500,000 บาท 24.00 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
ไม่มี
  ค่าการทวงหนี้
เฉพาะกรณีที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 1,000 บาท ดังนี้
 • 50 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระ 1 รอบบัญชี
 • 100 บาท ต่อรอบบัญชี ในกรณีมียอดค้างชำระตั้งแต่ 2 รอบบัญชีขึ้นไป
  ค่าอากรแสตมป์
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 100 บาท ต่อ บัตร
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเงินสดทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  สิทธิชำระเกินค่างวด
มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
มี ()
  หมายเหตุ
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)