x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 66 36,861

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนกับธนาคาร 3 ปีขึ้นไป และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,900 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  รายละเอียดหลักประกัน
เฉพาะหลักประกันที่เป็น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/อาคารชุด และทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ทำการของสาขาตั้งอยู่
  ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ (หากไม่ถึงให้นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เก่า)
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)
  วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
 • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่
  ระยะเวลากู้
สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ 1,000,000 บาท 3.00 - 4.98 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

แบบ 1 สบายคงที่ 2 ปี (3 ล้านบาทขึ้นไป)

 • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.25% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.00%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.96%


แบบ 2 สบายคงที่ 2 ปี (1 ล้านบาทขึ้นไป)

 • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.95% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 0.75% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.10%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.98%


แบบ 3 สบายระยะยาว (1 ล้านบาทขึ้นไป)

 • ปีที่ 1 - 3 ดอกเบี้ย MLR - 1.75% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 2.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.30%

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  ดอกเบี้ยผิดนัด
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้

ชำระตามจริงที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ

  ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) + 5 บาทสำหรับคู่ฉบับ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกัน และตกลงโดยผู้กู้
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุด ไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดคำนวณจากราคาทรัพย์สิน)
 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 2-5% ของวงเงินซื้อขาย (สำหรับกรณีซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน

 

การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
มี (กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง)
  หมายเหตุ
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 0-2286-1010 ต่อ 2523-2525
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)