• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ต่ำสุด แบบดอกเบี้ยลอยตัว

  23 ธ.ค. 63 82,364
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีทั้งแบบ MLR MOR และ MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากลูกค้า วันนี้ทีมงาน CheckRaka.com ได้รวบรวม 10 อันดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุด แบบดอกเบี้ยลอยตัว มาให้เพื่อนๆ ได้ดูไว้เป็นข้อมูล ดังนี้
  • อันดับที่ 10: แบงค์ออฟไชน่า
  • 10
   แบงค์ออฟไชน่า
   MLR=6.250%, MRR=7.000%, MOR=7.750%
   อันดับที่ 10: แบงค์ออฟไชน่า
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศจีน เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 6.250% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 7.000% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 7.750% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของแบงค์ออฟไชน่า
  • อันดับที่ 9: ธนาคารออมสิน
  • 9
   ธนาคารออมสิน
   MLR=6.150%, MRR=6.245%, MOR=5.995%
   อันดับที่ 9: ธนาคารออมสิน
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 6.150% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.245% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.995% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารออมสิน
  • อันดับที่ 8: ธนาคารธนชาต
  • 8
   ธนาคารธนชาต
   MLR=6.125%, MRR=6.280%, MOR=6.150%
   อันดับที่ 8: ธนาคารธนชาต
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารธนชาต เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 6.125% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.280% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 6.150% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารธนชาต
  • อันดับที่ 7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • 7
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   MLR=5.750%, MRR=6.150%, MOR=5.900%
   อันดับที่ 7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.750% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.150% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.900% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • อันดับที่ 6: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • 6
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   MLR=5.580%, MRR=6.050%, MOR=5.950%
   อันดับที่ 6: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.580% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.050% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.950% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อันดับที่ 5: ธนาคารกสิกรไทย
  • 5
   ธนาคารกสิกรไทย
   MLR=5.470%, MRR=5.970%, MOR=5.840%
   อันดับที่ 5: ธนาคารกสิกรไทย
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.470% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 5.970% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.840% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย
  • อันดับที่ 4: ธนาคารกรุงไทย
  • 4
   ธนาคารกรุงไทย
   MLR=5.250%, MRR=6.220%, MOR=5.820%
   อันดับที่ 4: ธนาคารกรุงไทย
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.250 % ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.220% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.820% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย
  • อันดับที่ 3: ธนาคารไทยพาณิชย์
  • 3
   ธนาคารไทยพาณิชย์
   MLR=5.250%, MRR=5.995%, MOR=5.845%
   อันดับที่ 3: ธนาคารไทยพาณิชย์
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.250% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 5.995% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.845% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์
  • อันดับที่ 2: ธนาคารกรุงเทพ
  • 2
   ธนาคารกรุงเทพ
   MLR=5.250%, MRR=5.750%, MOR=5.875%
   อันดับที่ 2: ธนาคารกรุงเทพ
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 5.250% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 5.750% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 5.875% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ
  • อันดับที่ 1: ธ.ก.ส.
  • 1
   ธ.ก.ส.
   MLR=4.875%, MRR=6.500%, MOR=6.250%
   อันดับที่ 1: ธ.ก.ส.
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มจาก
   1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เท่ากับ 4.875% ต่อปี
   2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เท่ากับ 6.500% ต่อปี
   3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เท่ากับ 6.250% ต่อปี
   (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  หมายเหตุ :
  1. การนำเสนอข้อมูลข้างต้น เป็นการจัดอันดับข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
  2. การจัดอันดับดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อข้างต้น เป็นการจัดอันดับโดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ย MLR น้อยที่สุด เป็นอันดับแรก ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากันจะเรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ย MRR น้อยกว่าเป็นลำดับถัดมา และสุดท้ายในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากันจะเรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ย MOR ที่น้อยกว่า
  3. ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนขอสินเชื่ออีกครั้ง  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์