• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 14 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63
  • 156,754
  จุดเด่น
  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. สัญชาติไทย
  2. อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
  3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
  • พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 14 - 25 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 19 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (อัตราดอกเบี้ยปกติ)

  • รายได้ประจำต่อเดือน 20,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 21% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 17% ต่อปี
   
  พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit)
  • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 14% ต่อปี
   
   

  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (อัตราดอกเบี้ยปกติ)

  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี

  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit)

  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี

  (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์