รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รีไฟแนนซ์บ้าน จบได้เร็วแบบเซพๆ ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี กับกรุงศรีรีไฟแนนซ์

5 พ.ย. 64 2,286
ระยะเวลา 01 ก.ย. 31 ธ.ค. 64
รีไฟแนนซ์บ้าน จบได้เร็วแบบเซพๆ ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี กับกรุงศรีรีไฟแนนซ์
รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี...ที่จะเหลือค่าดอกเบี้ยมาใช้ประโยชน์ได้อีกตั้งเยอะ?
ก่อนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์" เราอยากจะขออธิบายความหมายของคำว่า "รีไฟแนนซ์" ให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนสักเล็กน้อย จริง ๆ แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจย้ายไปผ่อนบ้านกับธนาคารใหม่เพื่อให้ตัวเองได้รับดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอลดดอกเบี้ยบ้าน หรือเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ แน่นอนว่าเมื่อดอกเบี้ยลดลง การผ่อนชำระต่อเดือนย่อมน้อยลง จึงทำให้ผู้ผ่อนชำระสามารถผ่อนสินเชื่อบ้านได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านกับที่ไหนดี ลองเข้ามาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ "สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์" สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่เราตั้งใจออกมาเพื่อลูกค้าทุกคน
 • ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์
 • ฟรี! ค่าจดจำนอง
ลักษณะเด่นของบริการ จากธนาคารกรุงศรี
 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • หากมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 • พนักงานประจำที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้และสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
การรีไฟแนนซ์บ้านทำก่อนผ่อนครบ 3 ปีทำได้จริงไหม? สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ผู้อยากทำรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ อาจจะต้องสอบถามข้อมูลจากธนาคารเจ้าเดิมว่ามีเงื่อนไขแบบไหนบ้างที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนตัดสินใจทำรีไฟแนนซ์บ้านก่อน 3 ปี นอกจากนี้ก็ควรตรวจสอบในเรื่องของดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน การขอลดดอกเบี้ยบ้าน หรือการรีไฟแนนซ์บ้านแบบเพิ่มวงเงินให้ดี ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้กู้เอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้นำเสนอไปคงช่วยให้ผู้สนใจอยากรีไฟแนนซ์บ้านได้ทางเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี
เอกสารแสดงรายได้กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
อัตราดอกเบี้ย
 • รับดอกเบี้ยคงที่ 0.50% ต่อปี นาน 1 ปี พร้อมฟรี! ค่าจดจำนอง เมื่อซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้
 • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572
แท็กที่เกี่ยวข้อง รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงศรีรีไฟแนนซ์ refinance รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงศรีรีไฟแนนซ์ refinance รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงศรีรีไฟแนนซ์ refinance
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ