สรุป 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน 2567

icon 16 พ.ค. 67 icon 330
สรุป 7 ขั้นตอนง่ายๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน 2567
การรีไฟแนนซ์บ้านเป็นวิธีการที่ช่วยให้สามารถลดดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนเงื่อนไขของสินเชื่อบ้านเดิม ช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือน และเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน เมื่อผ่อนบ้านมาแล้ว 3 ปี อยากรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยสักหน่อย ต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้…เรามาแนะนำ 7 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะรีไฟแนนซ์นะคะ 
ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินสถานการณ์สินเชื่อของตนเอง
 
หากคิดจะรีไฟแนนซ์ ก่อนอื่นเราต้องทราบสถานการณ์ของตนเองก่อนว่า ยอดหนี้ที่เรามียอดคงเหลือเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ เพื่อหาเปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีกว่าจากธนาคารอื่นๆ และควรตั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ให้ชัดเจน เช่น ต้องการรีไฟแนนซ์ เพื่อลดดอกเบี้ย เพื่อลดค่างวด หรือเพื่อขยาย หรือลดระยะเวลาในการผ่อนชำระ เป็นต้น
 
 • ตรวจสอบยอดหนี้ : รู้ยอดหนี้ที่เหลือและดอกเบี้ยปัจจุบัน
   
 • คำนวณเป้าหมายการรีไฟแนนซ์ : ลดดอกเบี้ย, ลดค่างวด, หรือเปลี่ยนระยะเวลาผ่อน

ขั้นตอนที่ 2 : เปรียบเทียบข้อเสนอจากธนาคารต่างๆ
 
เมื่อทราบสถานการณ์ยอดหนี้ของตนเอง และวัตถุประสงค์ที่ต้องการรีไฟแนนซ์แล้ว เราควรเช็กข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของแต่ละธนาคาร เพื่อเลือกเปรียบเทียบธนาคารที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของเรา ทั้งระยะเวลาการผ่อนชำระ ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือน รวมถึงควรพิจารณาเรื่องของโปรโมชันต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือฟรีค่าประเมิน หรือฟรีค่าจดจำนอง เป็นต้น
 
 • เปรียบเทียบดอกเบี้ย : เช็กดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด
   
 • เงื่อนไขการชำระหนี้ : ตรวจสอบเงื่อนไข ระยะเวลาการผ่อนชำระ ค่างวดขั้นต่ำที่ต้องชำระ ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่
   
 • โปรโมชันพิเศษ : หากธนาคารมีโปรโมชัน ยกเว้นค่าธรรมเนียม, ฟรีค่าประเมินบ้าน, ฟรีค่าจดจำนอง ก้จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อีก
 
ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 
เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารไหน เราควรเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับการดำเนินการรีไฟแนนซ์ด้วย
 
 • ค่าประเมินราคา : ธนาคารใหม่อาจมีการเรียกเก็บค่าประเมินราคาทรัพย์สิน
   
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ : 
  ▶ ค่าประเมินราคา ประมาณ 3,000 บาท
  ▶ ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
  ▶ ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
  ▶ ค่าประกันอัคคีภัย
  ▶ ค่าธรรมเนียมสินเชื่ออื่นๆ 
 
ขั้นตอนที่ 4 : เตรียมเอกสาร
 
สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรีไฟแนนซ์จะคล้ายกับเอกสารขอสินเชื่อใหม่ค่ะ แต่บางธนาคารอาจจะขอรายการใบเสร็จย้อนหลังสำหรับยอดหนี้ที่ผ่อนชำระมาแล้ว เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของเราอีกทางหนึ่ง
 
 • เอกสารประจำตัวส่วนบุคคล : สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
   
 • เอกสารการเงิน : สลิปเงินเดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
   
 • เอกสารหลักประกัน : สัญญาสินเชื่อฉบับปัจจุบัน โฉนดที่ดิน
   
 • เอกสารแสดงการประเมินทรัพย์สิน : ถ้ามี

ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นขอรีไฟแนนซ์
 
เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารกับธนาคารใหม่ซึ่งธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และตรวจสอบประวัติเครดิตของผู้ขอสินเชื่ออีกครั้งก่อนพิจารณาอนุมัติ
 
 • สมัครรีไฟแนนซ์ : ยื่นคำขอพร้อมเอกสารกับธนาคารใหม่
   
 • ธนาคารตรวจสอบประวัติ : ธนาคารจะตรวจสอบประวัติเครดิต และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อประกอบการพิจารณา
   
 • รอการอนุมัติ : เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 6 : เซ็นสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่
 
โดยปกติธนาคารจะให้เราเซ็นสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ พร้อมกับการจดจำนองที่กรมที่ดิน ซึ่งในการเซ็นสัญญาเราควรตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างรอบคอบ
 
 • ลงนามสัญญา : เซ็นสัญญา และจดทะเบียนจำนองกับธนาคารใหม่
   
 • ชำระค่าธรรมเนียม : ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
 
ขั้นตอนที่ 7 : แจ้งยกเลิกสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม
 
เมื่อเซ็นสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วธนาคารที่เราทำการรีไฟแนนซ์ไป จะออกเช็คจำนวนเงินตามยอดหนี้เพื่อจ่ายให้กับธนาคารเดิมเป็นการปิดสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม ทั้งนี้ธนาคารเดิมจะมีเอกสารยืนยันการปิดยอดหนี้ ให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
 • ชำระปิดหนี้ : ธนาคารใหม่จะชำระปิดหนี้สินเชื่อบ้านกับธนาคารเดิม
   
 • รับหลักฐานการปิดหนี้ : เราควรเก็บเอกสารยืนยันการปิดหนี้จากธนาคารเดิมไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การรีไฟแนนซ์บ้านเกิดประโยชน์สูงสุด เราควรควรศึกษา และเปรียบเทียบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ นอกจากจะต้องมีดอกเบี้ยบ้านในอัตราที่ต่ำลงแล้ว ยังต้องพิจารณาโปรโมชัน ความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ประกอบด้วยนะคะ
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง รีไฟแนนซ์บ้าน ประหยัดดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์บ้าน 2567 รีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ที่ไหนดี รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ทุกธนาคาร refinance บ้าน 2567
Money Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Money Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่
เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)