รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เทคนิคสมัคร "บัตรกดเงินสด" ให้อนุมัติง่าย อนุมัติไว ผ่านแบบฉลุย...พร้อมแล้วลุยเลย!!

23 มี.ค. 61 81,423
เทคนิคสมัคร "บัตรกดเงินสด" ให้อนุมัติง่าย อนุมัติไว ผ่านแบบฉลุย...พร้อมแล้วลุยเลย!!

เทคนิคสมัคร "บัตรกดเงินสด" ให้อนุมัติง่าย อนุมัติไว ผ่านแบบฉลุย...พร้อมแล้วลุยเลย!!

สินเชื่อ "บัตรกดเงินสด" เป็นวงเงินที่เหมาะกับคนที่ต้องการมีวงเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ผ่านบัตรกดจากตู้ ATM ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย จึงเป็นที่นิยมมากกว่าและดีกว่าการเลือกกู้เงินแบบการกู้หนี้นอกระบบ แต่การกู้เงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดจากธนาคาร จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนดถึงจะได้รับอนุมัติให้ใช้วงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้การยื่นกู้ของเราจะได้ผ่านการอนุมัติจากธนาคารอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

2 เทคนิคสุดเจ๋ง! เตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อบัตรกดเงินสด

การเตรียมตัวก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรย่อมดีกว่าเสมอ เพราะถ้าเริ่มเตรียมไว้ก่อนก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง สำหรับเรื่องการขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ก็เช่นกัน ถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนที่จะขอสินเชื่อก็จะทำให้ผลการอนุมัติสินเชื่อของเราได้ผลง่ายและเร็วขึ้นนั่นเอง...มาเริ่มจากการเตรียมตัวไปพร้อมกันเลยค่ะ

1. ศึกษาข้อมูลสินเชื่อให้พร้อม
เริ่มจากการทำความเข้าใจในประเภทสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้แน่น แล้วเริ่มเลือกสินเชื่อนี้จากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของแต่ละธนาคาร โดยให้ดูว่าเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้เรายังจะต้องคำนึงถึงธนาคารที่เราจะยื่นกู้ด้วยว่า มีขั้นตอนการสมัครอย่างไร สะดวกกับเราหรือไม่
2. เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม
เอกสารที่ธนาคารทั่วไปต้องการเมื่อเรายื่นสมัครสินเชื่อก็จะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
  1. เอกสารแสดงตน คือ บัตรประชาชน (ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนแนบไปกับใบสมัครสินเชื่อ) หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่เป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  2. เอกสารแสดงรายได้ คือ สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของตัวเราเอง หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเป็นบัญชีเงินฝากในนามของกิจการที่ทำอยู่ อย่างน้อย 6 เดือน
  3. หลักฐานอื่นๆ คือ สำเนาใบแสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) หรืองบการเงินของธุรกิจที่ทำปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร ในกรณีที่ทางสถาบันการเงินเรียกขอเพิ่มเติม

ธนาคารใช้หลักเกณฑ์อะไรในการอนุมัติสินเชื่อบัตรกดเงินสด

นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดแล้ว สิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารใช้อนุมัติสินเชื่อที่เราจะสมัครนี้ ว่ามีอะไรบ้าง? ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
1. นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร ที่เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 1-2 ปีย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อกับคนที่มีอาชีพที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น ฟรีแลนด์ พนักงานในบ่อนคาสิโน พ่อค้า-แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์หรือความต้องการในการขอสินเชื่อ ทุกครั้งที่จะขอกู้เงินเราจะต้องเลือกสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการใช้เงินมากที่สุด เช่น ถ้าต้องการมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เราก็ควรเลือกสินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นต้น โดยธนาคารจะดูรวมถึงความจำเป็นในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งด้วย
3. ความสามารถของผู้กู้ในการชำระหนี้ ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากบริษัทเครดิตบูโร ว่ามีการค้างชำระหนี้อื่นอยู่หรือไม่ ที่มาของรายได้เป็นอย่างไร มั่นคงรวมถึงตรวจสอบภาระหนี้ที่มีอยู่ของผู้กู้รายนั้น ถ้าในขณะนั้นมีภาระหนี้สินเกินกว่านโยบายธนาคาร ผู้ให้กู้กำหนดก็จะไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนั่นเอง
4. ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ทางธนาคารเอามาประกอบการพิจารณา โดยดูจากผลกระทบต่อฐานะการเงินที่มาจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งมีผลต่อวงเงินอนุมัติ

บัตรกดเงินสด ใช้ยังไงไม่ให้พลาดจนเป็นหนี้!!

Trick!!


เห็นแล้วใช่มั้ยคะว่า การสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้ผ่านการอนุมัติง่าย อนุมัติไว ทำได้ไม่ยากเลย ใครๆ ก็สมัครได้ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ทุกคน เพราะเอกสารที่ทางธนาคารต้องการประกอบในการอนุมัติเงินกู้นั้น มนุษย์เงินเดือนก็มีครบกันอยู่แล้ว เหลือแต่ก็การบริหารหนี้ให้ดี ให้เหมาะกับสถานการณ์ และจำไว้ว่า...ดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งเพดานสูงสุดอยู่ที่ 28% ต่อปี เพราะฉะนั้น จะใช้จะจ่ายก็คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของสินเชื่อด้วยนะคะ นั่นก็คือ "วงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้ในยามจำเป็น" อย่าเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เช่นนั้นอาจจะได้รับโทษมากกว่าประโยชน์แน่นอนค่ะ
แท็กที่เกี่ยวข้อง อนุมัติง่าย อนุมัติไว หนี้นอกระบบ สมัครบัตร บัตรกดเงินสด อนุมัติง่าย อนุมัติไว หนี้นอกระบบ สมัครบัตร บัตรกดเงินสด อนุมัติง่าย อนุมัติไว หนี้นอกระบบ สมัครบัตร บัตรกดเงินสด
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru