• หลักการลงทุนในทองคำสำหรับมือใหม่

  22 ก.ค. 58 13,485

  หลักการลงทุนในทองคำสำหรับมือใหม่

  การลงทุนในทองคำนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาของทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงก็ย่อมตามมาด้วยผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน ดังนั้น การลงทุนในทองคำจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แล้วต้องลงทุนอย่างไรละจึงจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และมีโอกาสที่จะขาดทุนน้อยที่สุด

  1. การประเมินตนเอง

  ถือเป็นหลักการสำคัญที่ควรทำก่อนจะเริ่มลงทุนในทองคำ ควรจะมีการประเมินเงินลงทุนของตัวเองก่อนว่านำเงินไปลงทุนในทองคำเท่าไร? และเงินที่นำมาลงทุนควรจะเป็นเงินออมที่ไม่ได้นำไปใช้อะไร หากขาดเงินก้อนนี้ไปก็ไม่เป็นไร

  2. ศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุน

  ควรจะศึกษาหาข้อมูลการลงทุนในทองคำไว้ก่อนจะลงทุนจริง ราคาทองคำจะขึ้นหรือลงเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง? ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำคืออะไร? และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเอื้อต่อการลงทุนในทองคำหรือไม่?

  3. ควรจะฝึกฝีมือก่อน

  ควรจะเริ่มต้นลงทุนด้วยพอร์ตเล็กๆ ก่อน เพื่อฝึกทักษะและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายทองคำ เนื่องจากการลงทุนในทองคำมีความเสี่ยงสูงมากและคาดการณ์ราคาได้ยาก ดังนั้น ควรจะเริ่มจากพอร์ตเล็กๆ เพราะถ้าลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ จะได้ไม่ขาดทุนมากนัก และยังเหลือเงินลงทุนไว้แก้มือ

  4. บริหารการลงทุนและกระจายความเสี่ยง

  หลักของการลงทุนที่ดีควรจะมีการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนออกไปในหลักทรัพย์หลายๆ แบบ เช่น อาจจะแบ่งเงินมาประมาณ 20% ของเงินลงทุนนำไปลงทุนในตราสารหนี้ อีก 10% นำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน เพราะถ้าลงทุนในทองคำไม่ประสบความสำเร็จก็ยังเหลือเงินลงทุนที่อยู่ในตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาลอยู่

  5. ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

  ผู้ที่จะลงทุนในทองคำนั้นต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ แต่จะต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือข่าวสารที่มีผลต่อราคาทองคำด้วย เพราะผู้ที่รับรู้ข่าวสารได้ก่อนย่อมมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่า

  6. วินัยในการลงทุน

  ควรจะมีการกำหนดระดับการตัดขายไว้ เช่น เมื่อราคาทองคำลดลงมา 10% ก็จะทำการขายออกไปเลยทันทีเพื่อที่จะไม่ได้ขาดทุนไปมากกว่านี้หรือในทางกลับกัน เมื่อราคาทองคำสูงขึ้น 10% ก็ควรจะขายเพื่อทำกำไรเลยทันทีไม่ควรจะคาดหวังให้ราคาขยับสูงไปมากกว่านี้ เพราะอาจจะมีโอกาสที่ราคาจะลดลงได้เช่นกัน
  สิ่งที่ผู้ลงทุนในทองคำต้องทำความเข้าใจ คือ ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มาความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูง เป็นผลทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนก็อยู่ในระดับที่สูงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ที่คาดหวังกำไรสูงๆ จากการลงทุนในทองคำ ก็จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากทองคำไว้ด้วยเช่นกัน
  ขอขอบคุณภาพจาก : www.sbs.in.th

  บทความเกี่ยวกับราคาทองคำอื่นๆ