ลงทุนหลักทรัพย์

ลงทุนหลักทรัพย์

วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 3,374 ครั้ง
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 เปิดจองซื้อที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันที่ 17-20 สิงหาคม 2558
วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 4,237 ครั้ง
เคทีซีเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 4,408 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เริ่มเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 58 ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย
วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 5,751 ครั้ง
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จากธนาคารกสิกรไทย เปิดขายครั้งแรกวันที่ 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 58 ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท
วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 21,191 ครั้ง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขาย 5 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท
วันที่ : 17 ส.ค. 58
เข้าชม : 6,323 ครั้ง
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G รายแรกในประเทศไทย จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ : 15 ก.ค. 58
เข้าชม : 1,983 ครั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF เทรดวันแรก ชูศักยภาพสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างรายได้ชัดเจนตลอดอายุสัญญา 20 ปี มั่นใจให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ
วันที่ : 17 มิ.ย. 58
เข้าชม : 1,833 ครั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เตรียมเปิดจอง IPO 22-26 มิ.ย. นี้ ราคาหน่วยละ 10 บาท