ลงทุนหลักทรัพย์

ลงทุนหลักทรัพย์

วันที่ : 19 ธ.ค. 59
เข้าชม : 13,055 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
วันที่ : 7 พ.ย. 59
เข้าชม : 4,606 ครั้ง
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เสนอขาย 24-25 และ 28-29 พ.ย. 59
วันที่ : 29 ก.ย. 59
เข้าชม : 1,593 ครั้ง
บมจ.บีซีพีจี (BCPG) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 28 กันยายนนี้ ประกาศรุกขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ด้วยรูปแบบการเข้าไปพัฒนาโครงการเองหรือเข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ ตั้งเป้าปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,000 MW ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
วันที่ : 14 ก.ค. 59
เข้าชม : 7,615 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564 ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
วันที่ : 15 มิ.ย. 59
เข้าชม : 2,395 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
วันที่ : 15 มิ.ย. 59
เข้าชม : 2,769 ครั้ง
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถถอนปี พ.ศ. 2562
วันที่ : 30 มี.ค. 59
เข้าชม : 2,824 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
วันที่ : 30 มี.ค. 59
เข้าชม : 1,345 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2562
วันที่ : 9 มี.ค. 59
เข้าชม : 1,457 ครั้ง
ทรัสต์ Golden Ventures REIT เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย พร้อมเปิดจองซื้อ 14-18 มี.ค.59 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานเกรด A บนทำเลทอง ย่านเพลินจิต-สาทร ติด BTS
วันที่ : 26 ก.พ. 59
เข้าชม : 5,105 ครั้ง
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
วันที่ : 12 ก.พ. 59
เข้าชม : 3,373 ครั้ง
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
วันที่ : 28 ม.ค. 59
เข้าชม : 1,166 ครั้ง
CIMB Principal เผยทิศทางการลงทุนปี 2016 ภายใต้ความผันผวนตลาดเงิน-ตลาดทุนโลก พร้อมเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้"
วันที่ : 29 ก.ย. 58
เข้าชม : 7,854 ครั้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เปิดจองซื้อวันที่ 5-9 และ 26-30 ต.ค. 58