รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ต่อปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท*

19 ม.ค. 65 238
ระยะเวลา 14 ม.ค. 31 มี.ค. 65
อุ่นใจทุกที่กับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) จากธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ต่อปี เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ก็ให้คุณรับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท* หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม. 
 
สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65 -  31 มี.ค. 65 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ V Care อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 < 50,000 บาท 0.30%  สูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก    
 50,000 - 999,999 บาท 0.40% 
 1,000,000 - 10,000,000 บาท 1.00% 
 ตั้งแต่ 10,000,001 บาท 0.40% 
 
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. เป็นบัญชีเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป
 2. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
  - ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
  - ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุด 10,000,000 บาท/ คน ไม่ว่าจะถือบัญชีนี้กี่บัญชีก็ตาม
  - กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อคน
 3. ลูกค้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มเปิดบัญชี
 4. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 5. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้
 6. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% ต่อปี ณ วันที่ 17 พ.ย. 64
 7. ขอบเขตและเงื่อนไขการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ uob.co.th/vcare
 8. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
*สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 1231
 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ออมทรัพย์ยูโอบี ออมทรัพย์มีประกัน เงินฝากออมทรัพย์มีประกัน คุ้มครองอุบัติเหตุ โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ