รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 7 เดือน จาก ธ.ออมสิน ให้ดอกเบี้ยสูง ถอนเท่าไหร่ก็ได้

6 ม.ค. 65 43
ระยะเวลา 02 ม.ค. 31 ม.ค. 65
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 7 เดือน จาก ธนาคารออมสิน ให้คุณเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :
 
ประเภทผู้ฝาก อัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝาก 4 เดือน  อัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝาก 7 เดือน
 บุคคลธรรมดา 0.35  0.45
 นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.35  0.45
 นิติบุคคลทั่วไป  0.25  0.35
 ส่วนราชการ  0.25  0.35
 รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ  0.25  0.35
 
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มกราคม 2565
 
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษเล่มเดิม (ตามระยะเวลาฝากที่เลือก) มาฝากเพิ่มได้
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  6. สามารถถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้
  7. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  8. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
  9. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ