• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดโพยลงทะเบียนโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" "เที่ยวปันสุข" "กำลังใจ" เรื่องควรรู้ก่อนลงทะเบียนจริง

  30 มิ.ย. 63 4,500

  เปิดโพยลงทะเบียนโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" "เที่ยวปันสุข" "กำลังใจ" เรื่องควรรู้ก่อนลงทะเบียนจริง 

  จากที่รัฐบาลออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยเงินงบประมาณ 22,400 ล้านบาท แบ่งโครงการออกเป็น 3 รูปแบบ ได้เเก่ โครงการเที่ยวปันสุข, โครงการเราไปเที่ยวกัน และโครงการกำลังใจ เพื่อสร้างให้เกิดการหมุนเวียนเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศระยะเวลาจะอยู่ในช่วง 4 เดือน (1 ก.ค. - 31 ต.ค. 63) โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
  ล่าสุด (30 มิ.ย. 63) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนช่วงเวลาลงทะเบียน "เราไปเที่ยวกัน" และ "เที่ยวปันสุข" ใหม่ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนก่อนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ส่วนประชาชนจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ วันที่ 15 ก.ค. 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  และก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียนจริงทางทีมงานเช็คราคาจะพามาเปิดโพยว่า ... แต่ละโครงการใครมีสิทธิ์บ้าง และขั้นตอนการลงทะเบียนเบื้องต้นจะเป็นอย่างไร 
  สำหรับโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" เป็นโครงการที่จะให้สิทธิ์ค่าห้องพักสูงสุด ไม่เกิน 5 ห้องพักต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 5 คืน โดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นรูปแบบ E-Voucher และ E-Wallet จํานวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) โดยใช้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอ้าท์ (23.59 น.) ซึ่งจะใช้ได้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และ ททท. ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้จองที่พัก โดยเมื่อทำการจองที่พักแล้วเราต้องชำระเงินทันทีในอัตรา 60% 
  จากนั้นจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์อีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนว่าจะไปเที่ยว โดยระบบจะโอนเงิน 40% ค่าที่พักให้กับโรงแรม และโอนวงเงิน 600 บาทต่อคืนให้กับผู้ไปเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  ผู้มีสิทธิ์ : ทุกคนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้
  งบประมาณสำหรับโครงการ : 18,000 ล้านบาท
  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ "เราไปเที่ยวกัน" 
  1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทยและตรวจสอบรายชื่อโรงเเรมที่เข้าร่วมโครงการ
  2. จองที่พักที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐโดยจองออนไลน์ผ่าน Website ที่พักทั่วไป
  3. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / QR Code / พร้อมเพย์ เมื่อจองที่พัก 
  4. สามารถตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเดินทางใน "เที่ยวปันสุข" สามารถใช้ร่วมกันได้ 
  สำหรับโครงการเที่ยวปันสุข จะเน้นการช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รถขนส่งไม่ประจําทางข้ามจังหวัด รถเช่า และสายการบินในประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ ในอัตราไม่เกิน 40% ของราคาบัตรโดยสารหรือไม่เกิน 1,000 บาท (จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์) ทั้งนี้ โครงการ "เที่ยวปันสุข" จะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันกับโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" ซึ่งหากเราจองห้องพักในโครงการ "เราไปเที่ยวกัน" จะได้รับสิทธิพิเศษจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ขาไป-ขากลับ ในราคาสุดคุ้มไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนค่ะ
  ผู้มีสิทธิ์ : ทุกคนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้ (ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน)
  งบประมาณสำหรับโครงการ : 2,000 ล้านบาท
  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ "เที่ยวปันสุข" 
  1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย โดยเข้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ "เราไปเที่ยวกัน" เพื่อจองที่พักเพราะสามารถใช้ร่วมกันได้
  2. เมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code  ส่วนลดค่าเดินทางเพื่อนำไปจองบัตรโดยสารไปและกลับ
  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเเนวหน้าเพื่อช่วยป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 1.2 ล้านคน โดยจะได้รับสิทธิเเพ็กเกจเที่ยวฟรีกับบริษัทนําเที่ยว 13,000 รายที่เข้าร่วมกับโครงการรัฐที่ต้องไม่ต่ำกว่า 2 วัน 1 คืน ซึ่งรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน  
  ผู้มีสิทธิ์ : เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเเนวหน้าเพื่อช่วยป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 1.2 ล้านคน
  งบประมาณสำหรับโครงการ : 2,400 ล้านบาท 
  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ "กำลังใจ" 
  1. เข้าลงทะเบียนผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทยโดยแจ้งความจำนงค์ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ ในการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรี 
  2. เลือกเเพ็กเกจท่องเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวที่มีรายชื่อเข้าร่วมกับโครงการของภาครัฐพร้อมระบุจำนวนวันโดยมีขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน 
  3. สามารถตรวจสอบและลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเดินทางใน "เที่ยวปันสุข" เพิ่มเติมได้

  สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนก็เตรียมตัวชิงสิทธิ์กันในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้นะคะ และหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางเช็คราคา จะคอย Update ให้อย่างแน่นอนค่ะ :)
  ขอบคุณข้อมูลจาก www.techsauce.co และ www.thairath.co.th
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ