• เงินเริ่มเยอะ กระปุกเริ่มล้น : เปิด "บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก" อายุขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

  24 ธ.ค. 62 17,142

  เงินเริ่มเยอะ กระปุกเริ่มล้น : เปิด "บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก" อายุขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง? 

  เป็นธรรมดาสำหรับคุณพ่อ-คุณแม่ ที่อยากสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกน้อย ซึ่งสิ่งแรกที่มักจะนึกถึง  คือ อยากมีเงินเก็บไว้ให้ลูกใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นค่าการศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเงินทุนสำหรับการสร้างความมั่นคงในอนาคต และการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด ก็คือการเก็บออมเงินไว้กับบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่...การเปิดบัญชีสำหรับเด็กก็อาจจะต้องมีการเตรียมเอกสารมากกว่าการเปิดบัญชีสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะ เพราะอย่างเช่นเด็กแรกเกิดก็มีเอกสารเพียงสูติบัตร และยังไม่สามารถลงนามในเอกสารเองได้ จึงอาจจะต้องใช้เอกสารของผู้ปกครองประกอบการขอเปิดบัญชีด้วย
  วันนี้! เช็คราคาเลยนำข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี และบัญชีเงินฝากสำหรับเด็กที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ โดยเฉพาะคุณพ่อ-คุณแม่มือใหม่ต้องดูนะคะ :)

  ช่วงอายุของการเปิดบัญชีสำหรับเด็ก

  เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ : สามารถเปิดบัญชีได้ ดังนี้ค่ะ
  • เปิดบัญชีในนามของคุณพ่อ หรือคุณแม่ เพื่อ ลูก หรือ
  • เปิดบัญชีชื่อลูก โดย คุณพ่อ หรือคุณแม่
   *โดยผู้ปกครองจะเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกถอนเงินจากบัญชี
  เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ : สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อเด็กได้เลย เพียงแค่มีคุณพ่อ หรือคุณแม่เซ็นยินยอมให้เปิดบัญชีเท่านั้น 
  เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป : สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อของตนเองได้ 

  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเปิดบัญชี

  สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับบุคคลทั่วไป ก็จะใช้เอกสารแสดงตนเป็นบัตรประชาชน ตามที่เราทราบกันดีนะคะ แต่สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ก็สามารถใช้เอกสารแสดงตนเป็นสูติบัตรคู่กับสำเนาทะเบียนบ้านได้ค่ะ โดยจะขอสรุปคร่าวๆ ให้ ดังนี้
  1. กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ 
  • สูติบัตร หรือสำหรับเด็กที่ทำบัตรประชาชนแล้วก็สามารถใช้บัตรประชาชนประกอบการขอเปิดบัญชีได้ค่ะ
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของเด็ก
  • บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อ หรือคุณแม่ที่ต้องการขอเปิดบัญชี
  • *บางธนาคารอาจขอเอกสารสำเนาทะเบียนสมรสของคุณพ่อ และคุณแม่ด้วยนะคะ
  2. กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใช้บัตรประชาชนของตนเองประกอบการขอเปิดบัญชีได้เลยค่ะ 
  3. สำหรับกรณีที่เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่ไม่ใช่คุณพ่อ หรือคุณแม่ ต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • สูติบัตร หรือสำหรับเด็กที่ทำบัตรประชาชนแล้วก็สามารถใช้บัตรประชาชนประกอบการขอเปิดบัญชีได้ค่ะ
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของเด็ก
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • คำสั่งศาลศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ หรือเอกสารรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) 
  จัดเตรียมเอกสารสำหรับเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็ลองมาเลือกดูนะคะว่า จะมีบัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก บัญชีไหนน่าสนใจบ้าง

  บัญชีเงินฝากเพื่อการออมสำหรับลูกน้อย

  คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองจะเลือกออมเงินให้กับลูกที่ไหนดี วันนี้เรามีตัวเลือกที่น่าสนใจมาฝากนะคะ
  1. บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ เพิ่มความอุ่นใจให้ทุกช่วงวัยของบุตรหลานในอนาคต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : 500 บาท
  3. ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน (ต้องฝากเงินทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน)
  4. อัตราดอกเบี้ย : 
  • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500 - 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี 

  1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) เป้นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้เยาว์ สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น และหลังจากอายุ 15 ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : 2,000 บาท และยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ย : 0.50% ต่อปี 
   *เมื่อผู้ฝากมียอดเงินฝากที่นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ มากกว่ายอดเงินที่มีการถอนออกในเดือนนั้น จะได้รับโบนัสในอัตรา 100% ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ รวมดอกเบี้ย และโบนัส เท่ากับ 1.00% ต่อปี

  1. บัญชีเงินออมลูกรัก เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี ณ วันเปิดบัญชี) และมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี และได้รับเงินขวัญถุงเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามยอดที่ธนาคารกำหนด
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท (ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท)
  3. อัตราดอกเบี้ย : 1.50% ต่อปี
  4. ได้รับเงินขวัญถุงจำนวน 3,600 บาท ดังนี้
  • ฝากต่อเนื่องครบ 1 ปี รับเงินขวัญถุง 500 บาท
  • ฝากต่อเนื่องครบ 2 ปี รับเงินขวัญถุง 600 บาท 
  • ฝากต่อเนื่องครบ 3 ปี รับเงินขวัญถุง 700 บาท 
  • ฝากต่อเนื่องครบ 4 ปี รับเงินขวัญถุง 800 บาท 
  • ฝากต่อเนื่องครบ 5 ปี รับเงินขวัญถุง 1,000 บาท 
   *และทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา

  1. บัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษียูโอบีแคร์โฟร์คิดส์ เป็นบัญชีเงินฝากที่จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุในระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ได้รับวงเงินชดเชยอุบัติเหตุ 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝาก หรือสูงสุด 1,180,000 บาท ต่อบัญชี
   *เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ต้องมีชื่อบัญชี "บุตรโดยบิดา" หรือ "บุตรโดยมารดา" หรือ "บุตรโดยบิดาและมารดา" เท่านั้น โดยถือว่าเงินฝากที่ได้นี้เป็นของบุตรผู้เยาว์ โดยบุตร 1 คนมีสิทธิ์เปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท
  3. ระยะเวลาการฝาก : 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท (ต้องฝากเงินทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน)
  4. อัตราดอกเบี้ย : 
  • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 16,500 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 48 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 12,500 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 60 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

  บัญชีเงินฝาก Youth Savings : ธนาคารออมสิน
  1. บัญชีเงินฝาก Youth Savings เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา (อายุ 7 - 23 ปีบริบูรณ์) มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ กับบริการเงินฝากเผื่อเรียก บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี (ผู้ฝาก 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น)
  2. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ย : 
  • ยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี 

  การเริ่มต้นทางการเงินที่ดี จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะจัดสรรเงินที่ตัวเองมี ปลูกฝังความรับผิดชอบ สร้างวินัยในการออม และมีเงินเก็บเพื่อต่อยอดความฝันในอนาคตได้นะคะ 
  หมายเหตุ : 
  • ข้อมูลบัญชีเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อมูลที่รวบรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ