• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มองหาที่ฝากเงินที่ได้ทั้ง "ผลตอบแทน" และ "ถอนเมื่อไหร่ก็ได้" อยู่หรือเปล่า? บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank คือคำตอบ!

  7 พ.ย. 61 20,526

  คิดจะฝากเงินที่ได้ทั้ง "ผลตอบแทน" และ "ถอนเมื่อไหร่ก็ได้" บัญชีเงินฝากไม่ประจำ LH Bank คือคำตอบ! 

  ถ้าเราคิดจะฝากเงินในบัญชีเงินฝาก เราก็ต้องอยากได้ดอกเบี้ยสูง และความคล่องตัวของบัญชี ที่เราจะสามารถ ฝาก- ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการ แต่บัญชีเงินฝากมักจะมีเงื่อนไขของแต่ละบัญชีที่แตกต่างกันออกไป เช่น "บัญชีเงินฝากประจำ" ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ แต่ก็จะมีข้อกำหนดที่จะไม่สามารถถอนก่อนครบระยะเวลาฝากได้  ส่วน "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์" ถึงจะมีสภาพคล่องสูง สามารถฝาก - ถอน ได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ แต่ก็มักจะให้ดอกเบี้ยน้อยกว่า 
  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย [ข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2561, ธนาคารแห่งประเทศไทย] ระบุว่า ประเภทบัญชีทั้งหมดในระบบธนาคารพาณิชย์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ถึง 86,423,020 บัญชี และมีเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั้งระบบมากถึง 7,270,159 ล้านบาท หรือเทียบเป็นประมาณ 88% ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด นั่นก็เป็นสัณญาณว่า ผู้ใช้บัญชีก็ยังคงชอบบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงกว่า อยู่นั่นเองค่ะ    

  ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย [ข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2561]

  ถ้าต้องการทั้ง "ดอกเบี้ย" และ "ถอนเมื่อไหร่ก็ได้" บัญชีออมทรัพย์ดูจะตอบโจทย์ที่สุด

  ก่อนที่จะเลือกเปิดบัญชีประเภทใดๆ เรามาทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และความแตกต่างของประเภทบัญชีกันก่อนนะคะ ว่าระหว่างบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ มีจุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
   ประเภทบัญชี และวัตถุประสงค์ จุดเด่น จุดด้อย
  1. เงินฝากออมทรัพย์
  • เก็บออมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต
  • เป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกใช้ได้ทันทีกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน
  • มีความมั่นคง (ตราบใดที่ยังมีการคุ้มครองเงินฝาก)
  • สภาพคล่องสูง ฝาก ถอนเมื่อไหร่ก็ได้
  • มีเงินน้อยก็สามารถฝากได้
  • ได้รับผลตอบแทนแน่นอน
  • ผลตอบแทนปานกลาง แต่มักจะน้อยกว่าบัญชีเงินฝากประจำ
  • ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย (ในกรณีที่ดอกเบี้ยรับเกิน 20,000 บาท ต่อปี)
  2. เงินฝากประจำ
  • เป็นการออมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยมีกำหนดระยะเวลาชัดเจน
  • ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากออมทรัพย์
  • มีความมั่นคง (ตราบใดที่ยังมีการคุ้มครองเงินฝาก)
  • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
  • ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน
  • สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
  • ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย
  • เงินฝากถูก Lock ไว้ เพราะฉะนั้นอาจเสียโอกาสที่จะนำไปฝากที่อื่น หากดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
  • ถ้าถอนก่อนกำหนด อาจได้ดอกเบี้ยเพียงนิดเดียว
  3. เงินฝากกระแสรายวัน
  • เพื่อใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
  • เพื่อใช้ออกเช็คในการเบิกจ่ายเงิน
  • สะดวก สภาพคล่องสูง
  • ใช้ร่วมกับเช็คได้
  • สามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้
  •  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

  6 ประโยชน์ดีๆ ของ "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์"

  ไม่ต้องฝากประจำก็รับดอกเบี้ยสูงได้ : บัญชีเงินฝากไม่ประจำ (ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง) LH Bank

  ถึงบัญชีเงินฝากประจำจะเป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง แต่ก็มีสภาพคล่องต่ำ เพราะจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จนกว่าจะครบกำหนด หรือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ถ้าเราอยากฝากเงินให้ได้ดอกเบี้ยสูง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบโจทย์ได้ เป็นบัญชีเงินฝากที่สามารถถอนเท่าไหร่ กี่ครั้ง ก็ยังได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.50% ต่อปี
  "บัญชีเงินฝากไม่ประจำ (ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง)" เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูง และสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่านบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท และไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี)
  รายละเอียดดอกเบี้ย
   วงเงิน อัตราดอกเบี้ย 
   วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท 1.00% 
   วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท - 1 ล้านบาท 1.30% 
  วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท - 30 ล้านบาท  1.50% 
  วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท - 500 ล้านบาท  0.75% 
  จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
  สะดวกสบายเพราะใช้ร่วมกับบริการต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้ 
  • บริการ LH Bank Prompt Pay
  • บริการผ่านบัตร ATM / Debit / บัตร LH Bank Premium
  • บริการ Mobile App LH Bank M Choice
  • บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy
  • บริการ LH Bank SMS Alert
  • บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
  *สนใจเปิดบัญชี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือ โทร. 02-359-0000

  บทความล่าสุดอื่นๆ