• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • "บัญชี UOB ONE ACCOUNT" VS "บัญชี ME SAVE" ใครซ่อนเงื่อนไข...ใครให้ดอกเบี้ยสูงกว่ากัน?

  24 ก.ย. 61 7,713

  "บัญชี UOB ONE ACCOUNT" VS "บัญชี ME SAVE" ใครซ่อนเงื่อนไข...ใครให้ดอกเบี้ยสูงกว่ากัน?

  เมื่อพูดถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทุกคนก็คงคิดถึงบัญชีเงินฝากที่เรามีไว้เพื่อเป็นบัญชีรับจ่าย ที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเลย เพราะก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตอนนี้น้อยมาก แต่ก็ยังมีหลายธนาคารที่คิดต่าง และส่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง มาให้เราได้เลือกฝากกันบ้าง แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ จะมีเงื่อนไขอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่า? วันนี้เราขอยก 2 บัญชีที่มีคนถามถึงมากที่สุดใน เพจ Facebook Money GURU Thailand by CheckRaka.com มาเทียบกันเลย ว่าตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน ระหว่างบัญชี UOB ONE ACCOUNT จาก ธ.ยูโอบี และบัญชี ME SAVE จาก ME by TMB ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่า

  เทียบกันชัดๆ กับบัญชี UOB ONE ACCOUNT จาก ธ.ยูโอบี และบัญชี ME SAVE จาก ME by TMB

  ทั้งบัญชี UOB ONE ACCOUNT และบัญชี ME SAVE เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ ที่เราจะนำมาเทียบกันชัดๆ ดังนี้ค่ะ
   
  อัตราดอกเบี้ยปกติ
      บัญชี UOB ONE ACCOUNT  บัญชี ME SAVE   
   ตัวอย่าง ยอดเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตัวอย่าง ยอดเงินฝาก (บาท)  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  อัตราดอกเบี้ยปกติ   300,000   0.25%   300,000   1.40%
  เงื่อนไขดอกเบี้ย  
  • ยอดเงินฝาก 300,000 บาทแรก รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 300,000 บาท รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่
   
  อัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับลูกค้าทั่วไป แบ่งตามยอดเงินฝากในบัญชี ดังนี้

  • ยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี (เฉลี่ย 1.40%*)
  • สำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.50% (เฉลี่ย 1.40% - 0.50%*)

   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ 
  จากตัวอย่างข้างต้นสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ ถ้าเราฝากเงินในจำนวนที่เท่ากัน เช่น ยอดเงินฝาก 300,000 บาท ฝากกับบัญชีเงินฝาก ME SAVE เราจะได้ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าฝากกับบัญชี UOB ONE ACCOUNT ที่ได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรืออัตราดอกเบี้ยโบนัส

       บัญชี UOB ONE ACCOUNT บัญชี ME SAVE 
  แบบที่ 1
  แบบที่ 2
  ตัวอย่าง ยอดเงินฝาก (บาท)  อัตราดอกเบี้ย  
  ตัวอย่าง
  ยอดเงินฝาก (บาท)
   อัตราดอกเบี้ย ตัวอย่าง
  ยอดเงินฝาก
  (บาท)
    อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ/โบนัส  300,000 2.00%  300,000 3.33%   300,000  1.70%
  รายละเอียดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1 รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 - 100,000 บาทแรก รับดอกเบี้ย (0.25% + 0.75%) = 1.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท (สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาทถัดไป) รับดอกเบี้ย (0.25% + 1.25%) = 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 200,001 - 300,000 บาท (สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาทถัดไป) รับดอกเบี้ย (0.25% + 1.75%) = 2.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 300,001 บาทเป็นต้นไป รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยไม่เกิน 1.50%
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2 รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.33% ต่อปี

  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 - 100,000 บาทแรก รับดอกเบี้ย (0.25% + 1.25%) = 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท (สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาทถัดไป) รับดอกเบี้ย (0.25% + 1.75%) = 2.00% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 200,001 - 300,000 บาท (สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาทถัดไป) รับดอกเบี้ย (0.25% + 3.08%) = 3.33% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 300,001 บาทเป็นต้นไป รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยไม่เกิน 2.28%   
  อัตราดอกเบี้ยโบนัส = อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.30% 
  • ยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี (เฉลี่ย 1.70%*)
  • สำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.80% (เฉลี่ย 1.70% - 0.80%*)
   
  เงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ/โบนัส
  1. ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยตามที่ธนาคารกำหนด

  2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็นบัตรหลัก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนปฏิทิน
   
  1.  ลูกค้าต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยตามที่ธนาคารกำหนด
  2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็นบัตรหลัก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนปฏิทิน
  3. มีรายการชำระบิลออนไลน์ จากบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ผ่านทาง UOB Personal Internet Banking (PIB)/ Mighty หรือใช้บัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือน โดยมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
   
  1.  สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่
   - จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินฝากทั้งจำนวน เป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
  2. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม
   - จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินทั้งจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนนั้น สูงกว่ายอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ
   - สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป - ธุรกรรมการฝาก และถอนจะไม่รวมธุรกรรมประเภทการจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าธรรมเนียม
   
  สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรืออัตราดอกเบี้ยโบนัส ถ้าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขของทั้ง 2 บัญชีได้ การฝากเงินในจำนวนที่เท่ากัน เช่น ยอดเงินฝาก 300,000 บาท ในบัญชี UOB ONE ACCOUNT จะได้รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1 หรือได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 3.33% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2 ซึ่งมากกว่าบัญชีเงินฝาก ME SAVE ที่ได้รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี 

  การจ่ายดอกเบี้ย
  บัญชี UOB ONE ACCOUNT  บัญชี ME SAVE
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยปกติรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยพิเศษรายเดือน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป
  ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม (และจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ หากดอกเบี้ยรับนั้นเกินกว่า 20,000 บาทต่อปี)
   
  เงื่อนไขสำคัญ
  บัญชี UOB ONE ACCOUNT   บัญชี ME SAVE
  1. ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

  2. จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

  3. ต้องมีบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิต เพื่อประโยชน์ในการรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

  4. สามารถผูกบัตรเดบิต และ/หรือ บัตรเครดิตกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี

  5. ลูกค้าบัญชีเงินฝาก UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  6. ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-Statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น
  1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย

  2. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) โดยหากทำการปิดบัญชีแล้ว จะไม่สามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้อีก

  3. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชี ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง

  4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit  และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้

  5. การฝากเงิน สามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้า การฝากเงินสดที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย และการฝากเช็คที่สาขาของ ME by TMB หรือ บูธ ME

  6. การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชีไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ สามารถทำได้โดยการโอนออกไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกไว้ ที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเองเท่านั้น (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ) ธนาคารใดก็ได้ สูงสุด 3 บัญชี
   

  ข้อสรุป

  สำหรับบัญชีเงินฝาก UOB ONE ACCOUNT และบัญชี ME SAVE เป็นบัญชีเงินฝากที่มีความคล่องตัวสูงเพราะเป็นบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ก็จะสะดวกในการทำธุรกรรม ส่วนในเรื่องข้อแตกต่างอื่นๆ ขอสรุปให้ดังนี้นะคะ
  1. อัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่เป็นดอกเบี้ยปกติ ที่ยังไม่ได้เงื่อนไขพิเศษ บัญชี UOB ONE ACCOUNT จะได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าบัญชี ME SAVE โดยถ้าเทียบกันง่ายๆ ด้วยยอดเงินฝาก 300,000 บาทแรก บัญชี UOB ONE ACCOUNT ให้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี แต่ในบัญชี ME SAVE เราสามารถรับดอกเบี้ยได้ถึง 1.40% ต่อปี
  2. เรื่องของอัตราดอกเบี้ยกรณีที่ได้ดอกเบี้ยแบบพิเศษ : 
  บัญชี UOB ONE ACCOUNT จะมี 2 ช่วง ดอกเบี้ยพิเศษ คือ ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี และ 3.33% ต่อปี โดยจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยตามที่ธนาคารกำหนด, มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตตั้งแต่ 5,000 บาทต่อเดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี และเพิ่มเติมคือ ต้องใช้บริการชำระบิลออนไลน์ 2 รายการขึ้นไป ผ่าน PIB /Mighty หรือใช้บัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือน โดยมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี
  บัญชี ME SAVE สามารถรับดอกเบี้ยโบนัสบวกเพิ่มจากดอกเบี้ยปกติ 0.30% สูงสุด 1.70% ต่อปี เพียงมียอดเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับยอดเงินที่ฝากทั้งจำนวนไปเลยเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนลูกค้าบัญชีเดิม (เปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป) จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสเพียงในแต่ละเดือน มียอดเงินฝากเข้าบัญชี มากกว่ายอดเงินที่ถอนออกจากบัญชีนั้นๆ ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสไปเลยค่ะ 
  3. การจ่ายดอกเบี้ย : บัญชี UOB ONE ACCOUNT ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ส่วนบัญชี ME SAVE จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม
  4. ข้อแตกต่างอื่นๆ ที่สำคัญ :
  คุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชี อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี สำหรับบัญชี UOB ONE ACCOUNT ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนบัญชี ME SAVE ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  บริการเสริม บัญชี UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีที่ต้องเปิดใช้บริการบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตร่วมด้วย เพื่อรับสิทธิประโยชน์เรื่องอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส่วนบัญชี ME SAVE เป็นบัญชีที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตได้ 
  การทำธุรกรรม บัญชี UOB ONE ACCOUNT สามารถใช้เป็นบัญชีที่ทำธุรกรรมการจ่ายบิล หักบัญชีอัตโนมัติ การโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ได้ แต่สำหรับบัญชี ME SAVE ไม่สามารถทำธุรกรรมอื่นใดได้ และสามารถโอนเงินยังบัญชีที่ระบุไว้เพียง 3 บัญชีเท่านั้น (หากต้องการทำธุรกรรมประเภทการโอนเงิน ใช้บัญชี ME MOVE จะสะดวกกว่า ME SAVE )
  การปิดบัญชี บัญชี UOB ONE ACCOUNT หากปิดบัญชีแล้วก็สามารถเปิดใช้บริการใหม่ได้ตามที่ต้องการ แต่สำหรับบัญชี ME SAVE หากเลือกปิดบัญชีแล้วจะไม่สามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้อีก
  จากข้อแตกต่างข้างต้น พอสรุปได้ว่า หากใครต้องการบัญชีที่ได้ดอกเบี้ยสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเน้นการเก็บออม ขอแนะนำให้ใช้บัญชี ME SAVE เพราะไม่จำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขการมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร หรือต้องใช้เป็นบัญชีเงินเดือน และยังมีแรงจูงใจให้ฝากเงินมากกว่าการถอนเงินเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ แต่บัญชี ME SAVE ก็ยังไม่สะดวกในการทำธุรกรรมอื่นๆ ผ่านบัญชีนะคะ 
  หรือหากใครที่ต้องการบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงด้วย แต่ก็ยังต้องการความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วย บัญชี UOB ONE ACCOUNT ก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ยิ่งถ้าใช้เป็นบัญชีเงินเดือนด้วยแล้วยิ่งมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 3.33% ต่อปี และเราก็ไม่ต้องถอนเงินไปมาเพื่อทำธุรกรรมอื่นๆ เราสามารถใช้บัญชีนี้ได้เลยก็ถือว่าสะดวกไม่น้อยเช่นกันค่ะ 
  สรุปโดยรวมแล้ว หากจะเลือกว่าระหว่างบัญชี UOB ONE ACCOUNT กับบัญชี ME SAVE บัญชีไหนน่าสนใจกว่ากัน คำตอบก็คงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจากบัญชีเงินฝากนั้นๆ ค่ะ ซึ่งแต่ละบัญชีก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน จะเลือกใช้บัญชีไหน ก็เลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บัญชีแต่ละท่านได้เลยนะคะ :)
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ