• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • "เงินเย็น อย่าเย็นใจ" รู้หรือไม่! เงินอาจหมดบัญชีได้ หากปล่อยให้บัญชีเงินฝากนิ่งสนิท

  19 ต.ค. 61 9,277

  "เงินเย็น อย่าเย็นใจ" รู้หรือไม่! เงินอาจหมดบัญชีได้ หากปล่อยให้บัญชีเงินฝากนิ่งสนิท 

  เงินเย็นๆ ที่นอนนิ่งๆ อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร จะยังอยู่ครบดีหรือเปล่าหนอ?....จากข่าวเรื่องหากเงินในบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี อาจถูกยึดเข้าเป็นเงินแผ่นดิน ("เงินฝากในบัญชีไม่เคลื่อนไหว 10 ปีขึ้นไป จะถูกยึดเป็นเงินแผ่นดินจริงหรือ?") ทำให้หลายๆ คนต้องกลับมาค้นดูบัญชีของตัวเองดูบ้างแล้ว ว่าบัญชีที่เราถืออยู่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปบ้างหรือยัง? ซึ่งจริงๆ แล้ว หากบัญชีที่เราถืออยู่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งเตือนมาให้เราทราบก่อนค่ะ ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากเรายังไม่ไปดำเนินการเคลื่อนไหวบัญชี วันนี้เช็คราคาขอรวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน จากหลายธนาคารมาให้เพื่อนๆ เก็บไว้เป็นข้อมูลกันนะคะ 

  ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  สถาบันการเงิน   ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
  กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา
  และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
  ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
  กรณีบัญชีเคลื่อนไหว
  แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
    
  กรุงเทพ
  50 บาท ต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
  และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   ไม่คิดค่าบริการ
   
  กรุงไทย
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน
  และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
   ไม่คิดค่าบริการ
   
  กรุงศรีอยุธยา
  50 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท
  และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
    ไม่คิดค่าบริการ
    
  กสิกรไทย
  เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
   
  เกียรตินาคิน
  1.1 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท  คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่
  - บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส 2 
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ 
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท อินเวสท์ 
  - บัญชีออมทรัพย์ KK Cooperative Saving
  - บัญชีออมทรัพย์ KK Financial Plus Saving
   
  ยกเว้น บัญชีต่อไปนี้ ไม่คิดค่าบริการ
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน 
  - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล 
  - บัญชีกระแสรายวันทั่วไป 
  - บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

  1.2 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่
  - บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ 
  - บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส 

  1.3 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ ได้แก่
  - บัญชี KK Phatra Smart Settlement 
  ไม่คิดค่าบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก KK Smart Savings 100 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน)
   
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
    
  ทหารไทย
  50บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
   
  ทิสโก้
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือนและ
  - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   และบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings
  - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ 

  สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

  - 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Basic Savings 
  - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ mSavings และบัญชีออมทรัพย์ Bussinesss Savings MaxSavings
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย
  - ต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  - ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์

  200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
  - ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์

  สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
  - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Business Savings Max
  - 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Power Savings Plus 
    
  ไทยเครดิต
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
   
  ไทยพาณิชย์
  บัญชีออมทรัพย์ 50 บาท ต่อ เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
   
  ธนชาต
  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป  ไม่คิดค่าบริการ
   
  ยูโอบี
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
    
  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
   
  แห่งประเทศจีน (ไทย)
   100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
    
  ไอซีบีซี (ไทย)
  100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท

  ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

  สถาบันการเงิน   ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา
  และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
  ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว
  แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
    
  กรุงเทพ
  50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D) ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
   
  กรุงไทย
  เดือนละ 100 บาท กรณีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน ยกเว้น บัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี และบัญชีหน่วยงานราชการ ยกเลิกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
   
  กรุงศรีอยุธยา
  100 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน   ไม่คิดค่าบริการ
    
  กสิกรไทย
    ไม่คิดค่าบริการ   ไม่คิดค่าบริการ
   
  เกียรตินาคิน
    ไม่คิดค่าบริการ   ไม่คิดค่าบริการ
   
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ยกเลิกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548
    
  ทหารไทย
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ
   
  ทิสโก้
  50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
    
  ไทยเครดิต
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
   
  ไทยพาณิชย์
  บัญชีเงินฝากเดินสะพัด 100 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  ไม่คิดค่าบริการ
   
  ธนชาต
  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน
   
  ยูโอบี
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 บาท
    
  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
   
  แห่งประเทศจีน (ไทย)
  100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท   ไม่คิดค่าบริการ 
    
  ไอซีบีซี (ไทย)
  100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท
  รู้แบบนี้แล้วก็อย่าปล่อยให้บัญชีของเราต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมกันนะคะ หมั่นคอยเคลื่อนไหวบัญชีบ้าง หากมียอดเงินอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขทันนะคะ :)
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ