• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รู้ยัง! ฟรีแลนซ์ก็มีบำนาญ

  15 ก.ย. 60 4,872

  รู้ยัง! ฟรีแลนซ์ก็มีบำนาญ

  ใครๆ ก็อยากมีอิสระในการทำงาน...จริงมั๊ยคะ? และด้วยความอยากมีอิสระในการทำงานทำให้งาน "ฟรีแลนซ์" กลายเป็นงานที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่ก็ยังรั้งรอที่จะตัดสินใจทำ ด้วยเหตุผลที่ว่า ตอนนี้มีแรงก็ทำงานหาเงินกันไป แต่หากหาได้ไม่มากพอล่ะ เมื่อสูงวัยแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้จ่าย บำเหน็จบำนาญก็ไม่มี สวัสดิการอะไรก็ไม่มี วันนี้เช็คราคาเอาข่าวดีฝากค่ะ...เพียงคุณทำการออมผ่าน "กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)" คุณก็จะสามารถมีเงินบำนาญได้เหมือนกับข้าราชการกันเลยนะคะ ว่าแต่...กอช. คืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร 

  กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติ คือ กองทุนบำนาญสำหรับคนไทยที่มีอาชีพอิสระ ซึ่งก็คือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ไม่มีนายจ้าง โดย กอช. ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้มีอาชีพอิสระในการออมเงิน แล้วรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยรัฐจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเมื่อเกษียณอายุ

  ใครสามารถเป็นสมาชิกกองทุนได้บ้าง?

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช.

  1. ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของเงินออม 2 ลักษณะ คือ เงินสมทบจากรัฐบาล และผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 - 9 โดยคำนวณจากฐานเงินออม 13,200 บาทต่อปี
  2. รัฐบาลมีการค้ำประกันดอกผล หรือผลตอบแทนจากการลงทุน หมายความว่า การออมเงินกับ กอช. ไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเงินต้น เพราะสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 5 ธนาคารขนาดใหญ่
  3. มีสิทธิได้รับบำนาญตลอดชีวิตเมื่อเกษียณอายุ ถ้าสมาชิกมีจำนวนเงินออมเพียงพอตามหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญ
  4. ออมสบาย ไม่ผูกมัด เพราะสมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตามที่สะดวกไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องส่งทุกเดือน และยอดเงินออมที่ส่งแต่ละครั้งจะเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้

  วิธีการออม และสิทธิการได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล

  การออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมได้ตั้งแต่งวดแรกที่สมัคร โดยออมตั้งแต่เดือนละ 50 และไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี โดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเงินเข้ากองทุนเท่ากันทุกเดือน และรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ทุกเดือนตามจำนวนที่สมาชิกท่านนั้นออม หากเดือนไหนไม่มีการออม เดือนนั้นรัฐบาลก็จะไม่สมทบให้ 

  ตัวอย่างการออม

  สำหรับวิธีการคำนวณหายอดเงินรายเดือนที่จะจ่ายคืนสมาชิก อ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่า คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยหลังเกษียณเป็นระยะเวลา 20 ปี (240 เดือน) และจะมีการคำนวณละเอียดโดยสูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการทดลองคำนวณโดยแทนค่าอัตราผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนเป็นอัตราสมมติ เท่ากับร้อยละ 3.5 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่จะขึ้นกับอัตราผลตอบแทนสะสม ณ วันที่สมาชิกขอรับเงินคืนจากกองทุน
  บำนาญตลอดชีพ คือ เงินที่ กอช. จ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อเกษียณอายุ เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญตลอดชีพก็ต่อเมื่อคำนวณเงินรายเดือนแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน และได้รับบำนาญนั้นตามจำนวณผลลัพธ์ที่คำนวณได้
  เงินดำรงชีพ คือ เงินที่ กอช. จ่ายคืนให้สมาชิกเงื่อเกษียณอายุ โดยจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 600 บาท จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่ออมทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน (ไม่ได้จ่ายให้จนกว่าจะเสียชีวิต) เพราะเมื่อคำนวณเงินรายเดือนแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน

  ออมได้ที่ไหน?

  สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครเป็นบัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ที่เราสะดวก โดยสมัคร และทำการออมผ่านธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามเวลาทำการของสาขาธนาคารได้เลยนะคะ

  เป็นยังไงคะพนักงานฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำที่อยากเป็นฟรีแลนซ์ ไม่ยากเลยใช่มั๊ยที่จะมีเงินใช้ยามเกษียณ เพราะเงินที่คุณหามาได้เราก็เก็บออมไว้ในส่วนของคุณ และออมเพิ่มในส่วนของ กอช. คุณก็จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีก จำนวนเงินอาจจะไม่สูงมากนัก แต่อย่างน้อยก็พอทำให้คลายกังวลได้นะคะ ขั้นต่อไปก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะ ว่า "คุณ!...พร้อมที่จะออกจาก Comfort Zone แล้วหรือยัง?" เราเป็นกำลังใจให้นะคะ :)
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ