• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แค่เป็นเจ้าของบ้าน ก็เหมือนมีบำนาญได้ "Reverse Mortgage" ทางเลือกใหม่ของคนวัยเกษียณ

  28 ม.ค. 62 12,032

  แค่เป็นเจ้าของบ้าน ก็เหมือนมีบำนาญได้  "Reverse Mortgage" ทางเลือกใหม่ของคนวัยเกษียณ

  หลังจากที่ได้นำเสนอบทความเรื่อง "เกษียณสุขใจ เตรียมตัวอย่างไรดี?" ที่แนะนำเรื่องควรทำ และไม่ควรทำสำหรับคนวัยเกษียณกันไปแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากข้อแนะนำที่กล่าวไปแล้วนั้น วันนี้เช็คราคา จะขอนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนวัยเกษียณ หรือผู้สูงวัย ที่มีที่พักอาศัยปลอดภาระเป็นของตนเอง ที่จะทำให้มีเงินใช้เปรียบเสมือนเงินบำนาญยาวๆ ไปเลยค่ะ 
  หลายท่านที่เคยขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงคุ้นเคยกับสินเชื่อประเภท "Mortgage Loan" กันมาบ้าง สำหรับสินเชื่อ Mortgage Loan เป็นสินเชื่อเงินกู้ที่เราใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (หรือคือการจำนองบ้านกับธนาคารนั่นเองค่ะ) และผ่อนชำระคืนกับธนาคารเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบี้ย แต่ในทางกลับกัน ตอนนี้มีสินเชื่ออีก 1 ประเภท สำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านปลอดภาระเป็นของตนเอง ที่จะสามารถเอาไปทำการขายบ้านล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงิน โดยจะได้รับเงินเป็นงวดๆ เพื่อนำเงินออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งก็คือสินเชื่อแบบ "Reverse Mortgage" (RM) ค่ะ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสินเชื่อประเภทนี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ

  Reverse Mortgage Loan คืออะไร? 

  Reverse Mortgage Loan เป็นหลักประกันสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ ไม่ได้อยู่ในระบบบำนาญ ไม่มีเงินออม แต่มีบ้านปลอดภาระเป็นของตนเอง โดยใช้บ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร และธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี, 25 ปี หรือจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิต โดยสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และเมื่อเสียชีวิตลงบ้านที่เป็นหลักประกันจะตกเป็นทรัพย์ของธนาคาร หรือบุตรหลานสามารถซื้อกลับคืนได้

  ประโยชน์คืออะไร?

  ประโยชน์ของสินเชื่อประเภท Reverse Mortgage คือ จะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีเงินบำนาญ ไม่มีเงินออม และไม่มีสวัสดิการ แต่มีบ้านปลอดภาระเป็นของตนเอง จะได้มีเงินไว้ใช้สอยในชีวิตประจำวัน

  แบงค์ไหนรับทำ Reverse Mortgage Loan บ้าง?

  รัฐบาลได้ผลักดันสินเชื่อประเภทนี้ผ่านธนาคารของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยเบื้องต้น ธนาคารออมสินได้มีการเปิดตัวสินเชื่อประเภทนี้แล้ว ส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในระหว่างขอแก้ไข พ.ร.บ. และกฎกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดให้บริการ ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข ดังนี้
  สินเชื่อ Reverse Mortgage (RM) ของธนาคารออมสิน เปิดให้บริการภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
  • ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
  • จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
  • การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)
  *สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่หลักประกันตั้งอยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

  โดยปกติแล้วสินเชื่อประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่ออื่นๆ โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นและหักออกจากมูลค่าบ้านหรือวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ประเมินมูลค่าบ้านแล้ว ผู้กู้ได้รับวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้จะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าไปแล้ว ถ้าหากมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราประมาณ 5% ก็จะทำให้จำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับจริงๆ รวมแล้วอาจเหลือราว 8 แสนบาท นอกจากนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัย (mortgage insurance premium) เพื่อป้องกันผู้ปล่อยกู้ผิดนัดการจ่ายเงินตามงวด ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (origination fee) ค่าประเมินมูลค่าบ้าน (appraisal fee) และค่าบริการอื่นๆ ในการจัดทำสินเชื่อ เป็นต้น

  แสนสิริ เปิดตัว "HomeForLife" ร่วมกับธนาคารออมสิน ฉีกกรอบทุกนวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  ครั้งแรกในไทยที่มีการผสานจุดเด่น ได้บ้านพร้อมการวางแผนการเงินในแพ็กเกจเดียว (กู้ง่าย-ผ่อนสบาย-มีรายได้หลังเกษียณ ) ตอบโจทย์ลูกค้า Smart Consumer ซึ่งต้องวางแผนทางการเงินที่มั่นคงสำหรับทุกช่วงชีวิต 
  แพ็กเกจสินเชื่อ "HomeForLife" เป็นการนำสินเชื่อ Reverse Mortgage มาผสมผสานสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบปกติ สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของแสนสิริทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ด้วยอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติ เมื่อผู้กู้มีอายุครบ 60 ปี และที่อยู่อาศัยนั้นปลอดภาระหนี้แล้ว โดยธนาคารออมสินจะประเมินมูลค่าที่อยู่อาศัยจริง ณ ขณะนั้นเพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อแบบย้อนกลับ และผู้กู้สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนหรือเงินงวดรายเดือน หากผู้กู้อายุครบ 60 แล้ว แต่สถานะที่อยู่อาศัยยังไม่ปลอดภาระหนี้ยังสามารถขอเบิกเงินสินเชื่อแบบ Reverse Mortgage งวดแรกในอัตรา 10% เพื่อนำมาโปะปิดภาระหนี้ของที่อยู่อาศัยที่ยังเหลืออยู่ได้อีกด้วย 
  โดย สินเชื่อ "HomeForLife" เหมาะสำหรับลูกค้าทุกวัยด้วยระยะผ่อนชำระที่นาน ทำให้ผู้กู้สามารถรับรายได้จากเงินกู้นานสูงสุดจนถึงอายุ 85 ปี (โดยกำหนดระยะเวลาของการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตามปกติสูงสุดถึง 30 ปี และกำหนดระยะเวลาของการกู้แบบย้อนกลับแบบ Reverse Mortgage สูงสุดถึง 25 ปี) เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วหากผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ ธนาคารจะหยุดจ่ายเงินกู้ โดยผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นตลอดชีวิต หรือทำเรื่องกู้เพิ่มเติม หากผู้กู้เสียชีวิต ทายาทของผู้กู้สามารถไถ่ถอนที่อยู่อาศัยนั้นได้ ภายใต้เงื่อนไขการเจรจากับธนาคาร
  และด้วยจุดเด่นของสินเชื่อ "HomeForLife" จะทำให้ลูกค้าในทุกช่วงวัยสามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยภาระการผ่อนชำระที่สบายกว่าเดิม ทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ไปได้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าจากปัจจัยสนับสนุนของการเปิดตัวสินเชื่อ "HomeForLife" ในช่วงนี้ จะช่วยสนับสนุนการขายในแคมเปญ "โปรหมดเปลือก" ซึ่งนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ พร้อมอยู่กว่า 30 โครงการทั่วประเทศ มอบข้อเสนอสุดพิเศษครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยทุกเซ็กต์เม้นต์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2562  โดยยังได้เตรียมจัดงานขายภายใต้แคมเปญ "โปรหมดเปลือก" สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ ในวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอนอีกด้วย ผู้ที่สนใจ "HomeForLife" นวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันงาน
  ประโยชน์สำหรับผู้กู้
  • สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ง่ายขึ้น พร้อมๆ ไปกับการสร้างความมั่นคงในทุกช่วงวัยของชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบและไร้กังวล ด้วยอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติ ผ่อนสบายขึ้น ลดภาระในช่วงวัยทำงานและช่วงชีวิตที่กำลังสร้างครอบครัว 
  • ทำให้ผู้กู้สามารถมีวงเงินกู้ที่มากขึ้น สามารถเลือกขยายงบประมาณได้ตรงกับความต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น 
  • มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้กู้หรือทายาทไถ่ถอนที่อยู่อาศัยนั้นได้ในทุกๆ ช่วงสัญญา 
  • เป็นการเตรียมตัวสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ ด้วยรายได้ที่จะช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนถึงอายุ 85 ปี 
  แสนสิริ มอบสิทธิการเลือกใช้สินเชื่อ "HomeForLife" สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการแสนสิริทุกโครงการได้แล้ววันนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-299-8000 ต่อ 211170-72 
  **สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอกู้จริงๆ ที่ผู้กู้ต้องจ่ายแก่ธนาคาร ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่ปล่อยกู้ ซึ่งจะเป็นเท่าไหร่ และเป็นค่าอะไรบ้างนั้น คงต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารที่ขอกู้อีกครั้งนะคะ 

  การให้บริการ reverse mortgage ถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยที่กำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากมีบ้านเป็นของตนเอง การขอสินเชื่อ reverse mortgage ก็ถือเป็นการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีกระแสเงินสดไว้ใช้ไปตลอดชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม สินเชื่อประเภทนี้อาจมีความซับซ้อนและมีทั้งข้อดีข้อเสียหลายด้าน การนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้จริงในไทย จำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทย ผู้กู้เองก็ควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนตัดสินใจทำสัญญา อีกทั้ง แม้จะได้รับเงินจากสินเชื่อดังกล่าวไปตลอดชีวิตแล้ว ก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ปราศจากความกังวลและใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ