• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รวมธนบัตรที่ระลึก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๔๐)

  28 เม.ย. 60 2,826

  รวมธนบัตรที่ระลึก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๔๐)

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่เชื่ออย่างแน่แท้ว่า เราชาวไทยทุกคนจะคิดถึงพระองค์ท่านไม่มีวันเสื่อมคลาย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
  วันนี้เช็คราคาจะรวบรวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี ๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ มาฝากกันนะคะ มีธนบัตรอะไรให้สะสมบ้าง และจัดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษอะไร ลองมาดูกันเลยค่ะ

  บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษาหกสิบปีบริบูรณ์ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับเหนือ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับท่ามกลางพสกนิกร 
  ขนาด
  • ๑๕.๙ x ๑๕.๙ เซนติเมตร : จ่ายแลกในราคา ๖๐ บาท
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๐
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐  

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  ธนบัตรทั้งสองชนิดราคามีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓ ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คู่กับเลขไทย ๙๐ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๙๐ พรรษา
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๓ 
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๓

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๔ ต่างกันที่ลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใต้ลายน้ำมีคำว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง

  มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ต่างกันที่บริเวณตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตรมีคำว่า ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ 

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (แบบฉลับละ ๕๐๐ บาท)

  มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท แบบ ๑๔ ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙  
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (แบบฉลับละ ๕๐ บาท)

  ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท แบบ ๑๓ ต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ และมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี แทนลายกระจัง (*ธนบัตรรุ่นนี้ จัดพิมพ์ที่ ประเทศออสเตรเลีย)
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ฉลับละ ๕๐๐ บาท แบบพิเศษ)

  ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ ชนิดราคา ๕๐๐ บาท พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์และผนึกฟอยล์สีทองพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ไว้มุมขวาบนของธนบัตร (*ธนบัตรรุ่นนี้ จัดพิมพ์ที่ ประเทศออสเตรเลีย)
  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงงาน และภาพเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง ๆ 
  ขนาด
  • ๙.๑ x ๑๗.๑ เซนติเมตร : จ่ายแลกในราคา ๑,๑๐๐ บาท พร้อมแผ่นพับผ้าไหม
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙   
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙

  เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครมีรุ่นไหนเก็บไว้บ้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีเชียวนะคะ เพราะคงหาใหม่ได้ยากยิ่งแล้ว และสุดท้ายนี้ขอยก พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาฝากกันเพื่อเป็นข้อเตือนใจเราๆท่านๆในเรื่องของ "ความพอเพียง" กันนะคะ
  "พอเพียงนี้" อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น...ต้องพอประมาณตามอัตภาพ... พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง 
  เมื่อพอเพียงแล้ว ของอะไรที่เรามีก็จะเพียงพอ แล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกคนค่ะ ไว้พบกันใหม่บทความหน้านะคะ
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ