• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โค้งสุดท้าย!! 14 ตัวช่วยให้เสียภาษีน้อยๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนประจำปี 2558

  30 ธ.ค. 58 9,015

  โค้งสุดท้าย!! 14 ตัวช่วยให้เสียภาษีน้อยๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนประจำปี 2558 

  มาถึงวันนี้ก็ใกล้จะหมดปี 2558 แล้วนะคะ ... ใครที่กำลังมองหาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะเอามาเป็นตัวช่วยในการ "ประหยัดภาษีสำหรับปีรายได้ 2558" อยู่ วันนี้ CheckRaka ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆ ทั้งหมด 14 ตัวช่วยที่จะเป็นประโยชน์นำมาลดหย่อนภาษีกันได้ค่ะ เรามาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งตัวช่วยพวกนี้แหละที่จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลง และบางคนอาจจะได้เงินภาษีที่ถูกหักไปเกินคืนมาอีกด้วยค่ะ แต่ต้องรีบๆ กันนิดนะคะ เพราะตัวช่วยบางอย่างจะใช้สิทธิ์ได้ก็แค่ถึง 31 ธ.ค. 58 นี้เท่านั้นค่ะ 

  14 ตัวช่วยประหยัดภาษีปี 2558 

  เงื่อนไขเบื้องต้นและจำนวนสูงสุดที่จะลดหย่อนภาษีได้   14 ตัวช่วยประหยัดภาษีปี 2558


  เงื่อนไขเบื้องต้น
  (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม
  ในประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง
  จำนวนสูงสุดที่นำไปลดหย่อนภาษีได้
  1. ค่าซื้อของช้อปปิ้งในประเทศ ต้องซื้อของจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และต้องซื้อภายใน 25 - 31 ธ.ค. 58 เท่านั้น ไม่เกิน 15,000 บาท
  2. ค่าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ  ต้องซื้อจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว และโรงแรมภายในประเทศที่จดทะเบียน VAT และต้องซื้อภายใน 16 - 31 ธ.ค. 58 เท่านั้น ไม่เกิน 15,000 บาท 
  3. ค่าซื้อที่อยู่อาศัย
  ไม่เกิน 3 ล้านบาท
   
  ต้องเป็นบ้านหลังแรก และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น  ตามราคาของที่อยู่อาศัยนั้น โดยทยอยหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีปีละ 20% 
  4. เบี้ยประกันชีวิตแบบปกติ  ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีกำหนดเวลา
  ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  ไม่เกิน 100,000 บาท 
  5. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ  ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีกำหนดเวลา
  ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
  ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน
  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
  6. เบี้ยประกันสุขภาพที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ของเรา  แต่ละท่านต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ไม่เกิน 15,000 บาท/ท่าน 
  7. LTF
  (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)  
  ซื้อแล้วต้องถือไว้อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน  ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน
  แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
  8. RMF
  (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) 
  ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และต้องไม่หยุดซื้อเกินกว่า 1 ปี โดยจำนวนที่ซื้อต้องไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รับแต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/ปี  ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน
  แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
  9. ค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่  คุณพ่อคุณแม่ต้องอายุเกิน 60 ปี
  และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี 
  30,000 บาทสำหรับคุณพ่อ
  30,000 บาทสำหรับคุณแม่ 
  10. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ต้องจดจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้ด้วย  ไม่เกิน 100,000 บาท 
  11. ค่าเลี้ยงดูอุปการะคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ  ต้องมีชื่อเป็นผู้ดูแล หรืออุปการะคนเหล่านั้น และคนพิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย หรือเป็นคนทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  60,000 บาท/คน 
  12. เงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีลูกจ้างเอกชน) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กรณีข้าราชการ)  ไม่มีเงื่อนไข 
  • กรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไม่เกิน 500,000 บาท
  • กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เกิน 15% ของค่าจ้างหรือไม่เกิน 500,000 บาท 
  13. เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม  ไม่มีเงื่อนไข  ไม่เกิน 9,000 บาท 
  14. เงินบริจาค (หลายประเภท เช่น เพื่อสนับสนุนการศึกษา, เพื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย, เพื่อองค์กรการกุศล)  ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือขอบคุณ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบประกาศเกียรติคุณ  ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินบริจาค 
  หมายเหตุ :
  1. กรณีข้างต้นเป็นตัวเลขพื้นฐานสำหรับกรณีคนโสดเท่านั้น หากมีคู่สมรสที่จดทะเบียน และมีรายได้ต้องเสียภาษีด้วย จำนวนตัวเลขบางอย่างอาจแตกต่างกันออกไป
  2. เงื่อนไขข้างต้นเป็นเพียงเงื่อนไขหลักๆ เท่านั้น ในบางกรณีอาจมีเงื่อนไขปลีกย่อยอื่นอีกซึ่งควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประกาศกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ค่าใช้จ่ายทั้ง 14 ข้อข้างต้นนี้ ถ้าจะใช้ให้ทันปีภาษี 2558 เพื่อนๆ ที่เข้าข่ายกลุ่มมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ต้องรีบใช้จ่ายก่อนสิ้นปี (31 ธ.ค. 58) นี้นะคะ และที่ลืมไม่ได้โดยเด็ดขาด คือ ก่อนการยื่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 เราต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายที่เป็นตัวช่วยประหยัดภาษีทั้งหมดไว้ให้ดีพร้อมยื่นให้กรมสรรพากรดูได้ มิฉะนั้น ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปจะสูญเปล่า ซึ่งทำให้เราต้องเสียทั้งเงิน และโอกาสในการขอคืนภาษีในครั้งนี้นะคะ

  บทความล่าสุดอื่นๆ