• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่

  9 ก.ค. 64 267,697
  เงินฝากประจำ 6 เดือน ที่ไหน...ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 64)
  "บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน" เป็นเงินฝากประจำระยะสั้นเวลา 6 เดือน เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ชาว CheckRaka ที่ต้องการฝากเงินในระยะสั้น และต้องการดอกเบี้ยสูง บัญชีประเภทนี้จะทำให้เรารู้จักวางแผนเมื่อมีเงินก้อนจำนวนหนึ่ง และต้องการพักไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยผลตอบแทนสูงกว่าการนำไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้จะต้องฝากจนครบกำหนด เราก็จะได้รับเงินเป็นก้อนพร้อมดอกเบี้ย แต่เพื่อนๆ ต้องจำไว้ว่า บัญชีประเภทนี้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย โดยเราสามารถถอนหรือปิดบัญชีได้
  ดอกเบี้ยสูง ... ใครๆ ก็อยากได้ แต่อย่าเพิ่งผลีผลาม เราควรเช็คราคาดอกเบี้ยและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประเภทนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ วันนี้ทางทีมงาน CheckRaka.com จึงได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 64) มาให้เพื่อนๆ ได้ลองตัดสินใจกันดังนี้ครับ
  ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก เปิดบัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
  (%ต่อปี)
  รายละเอียด
   
  ซิตี้แบงก์ 
  บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle) 200,000   2.000  คลิก

  แอ็ดวานซ์  
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป  100,000 1.400  คลิก 
   
  ศรีสวัสดิ์
  ใบรับฝากเงินแบบมีกำหนดระยะเวลา 10,000,000 1.250 คลิก

  ไทยเครดิต 
  บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก)
  ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
  1,000 1.200 คลิก
   
  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก (No Passbook) 1,000 0.950 คลิก

  ไอซีบีซี (ไทย) 
  บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ไม่กำหนด 0.850  คลิก

  เกียรตินาคินภัทร 
  บัญชีเงินฝากประจำ
  (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงิน ฝาก)
  5,000 0.700 คลิก
    
  ทิสโก้
   
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 20,000   0.700  คลิก 
   
  ไทยพาณิชย์ 
   บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) 500  0.500  คลิก 

  ซีไอเอ็มบี ไทย
   บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 1,000  0.500 คลิก 
   
  ทหารไทยธนชาต
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 1,000 0.500 คลิก

  ธ.ก.ส.
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 1,000 0.500 คลิก

  ออมสิน
  บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน 1,000 0.500 คลิก


  กรุงเทพ
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 2,000 0.500 คลิก
    
  อาคารสงเคราะห์ 
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป  5,000  0.500   คลิก 

  แบงค์ออฟไชน่า 
  บัญชีเงินฝากประจำ  10,000  0.500  คลิก
  ดูจากตารางเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่สูงที่สุดสำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือนในตอนนี้ คือ "บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle)" ซึ่งเป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจำ 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จากธนาคารซิตี้แบงก์ ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.000% ต่อปี ส่วนลำดับถัดไปจะเป็นบัญชีอะไร จากสถาบันการเงินไหน ตามไปดูกันเลยครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564)

  หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลในตารางนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 และเป็นการเรียงลำดับตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • การนำเสนอข้อมูลนี้ เป็นการพิจารณาการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมระยะเวลาอื่น โดยดอกเบี้ยและจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
  • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน จะเรียงลำดับจากจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่น้อยกว่าก่อน และหากจำนวนเงินฝากเท่ากันจะเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อของธนาคารตามลำดับ
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราพื้นฐานเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษบางราย หรือลูกค้าประจำของธนาคาร หรือหากเป็นการฝากเงินร่วมกับการซื้อประกันชีวิต หรือร่วมกับการกู้สินเชื่อต่างๆ ธนาคารอาจเสนอดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษให้สูงกว่าในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนฝากอีกครั้ง หรือก่อนตัดสินใจ
  • ธัญพวัชร ชุ่มอ่วมจีรสกุล
  • ธัญพวัชร ชุ่มอ่วมจีรสกุล
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ