• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 3 9% ถึง 28% จำนวน 36 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   43,695
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด KK Cash Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   201,301
  • 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ม.ค. 63
   478,741
  • 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   235,897
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   158,488
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 60 เดือน
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   121,448
  • 13.99 - 27.99 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   130,388
  • 25 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   124,094
  • 9.99 - 27.99 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   102,466
  • 5.55 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   188,291
  • 9 - 28 %