• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต บัตรกรุงไทย บัตรกรุงไทย (KTC) เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ จำนวน 81 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   11,953
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   29,265
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   31,970
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 ม.ค. 63
   185,694
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   22,324
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   21,402
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   13,860
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 9 พ.ค. 62
   30,568
   • ชื่อ Credit / Debit Card
    บัตรเครดิต/บัตรเดบิต บัตรเครดิต KTC I AM PLATINUM MASTERCARD
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทบัตร
   • เหมาะสำหรับ
   • วงเงินสูงสุด
    5 เท่าของรายได้
   • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
    45 วัน
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
    บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข (บัตรหลักใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ, บัตรหลักใบที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร/ ปี), บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ, บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร/ ปี)
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน