• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China) เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ จำนวน 7 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 16 ต.ค. 62
   5,618
  • โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล 26 เม.ย. 62
   12,958
   • ชื่อ Credit / Debit Card
    บัตรเครดิต/บัตรเดบิต บัตรเครดิต Great Wall International Mastercard Classic
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทบัตร
   • เหมาะสำหรับ
   • วงเงินสูงสุด
    2-5 เท่าของรายได้
   • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
    52 วัน
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
    บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 800 บาท (ฟรีปีแรก และฟรีในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 5 ครั้งขึ้นไป/ปี)), บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 800 บาท (ฟรีปีแรก และฟรีในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 5 ครั้งขึ้นไป/ปี))
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 27 เม.ย. 62
   8,922
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 27 เม.ย. 62
   10,359
  • รายได้ 40,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 27 เม.ย. 62
   11,928
  • รายได้ 40,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 27 เม.ย. 62
   9,759
  • รายได้ 30,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล 25 เม.ย. 62
   13,228
  • รายได้ 15,000 บ./เดือน