ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเครดิต TMRW-ธนาคารยูโอบี (UOB)

บัตรเครดิต TMRW-ธนาคารยูโอบี (UOB)

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
Credit Card Product Highlight
มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือน เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ในหมวดต่างๆ
 • เครดิตเงินคืน 2% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า และท่องเที่ยว
 • เครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิต TMRW

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเครดิต TMRW
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร MasterCard
วงเงินและดอกเบี้ย
 
วงเงินสูงสุด
:
2 เท่าของรายได้
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
:
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
10 %, ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
:
18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
สมัครบัตรเสริมได้
:
-
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
 
วงเงิน
:
60 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
:
3 %
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
:
18 %
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:
 1. มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือน เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ในหมวดต่างๆ
  - เครดิตเงินคืน 2% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า และท่องเที่ยว
  - เครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ 
 2. รับเครดิตเงินคืนสูง 3 % ในหมวดที่อยากได้ เพียงจ่ายบิล และโอนเงิน 2 ครั้ง/เดือน ผ่านบัญชี TMRW ก็สามารถรับเครดิตเงินคืน 3% ใน 3 หมวดที่ชื่นชอบ และยังได้รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ 
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
คะแนนสะสม-ของกำนัล
 
คะแนนสะสม
:
ไม่มี
อายุคะแนนสะสม
:
ไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
ฟรีมีเงื่อนไข (ฟรีปีแรก ปีถัดไป 2,000 บาท)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
:
บุคคลทั่วไป
อายุ
:
บัตรหลัก 20 - 60 ปี
รายได้ขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
:
 • สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท/ ข้าราชการ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
เอกสารการสมัคร
:

พนักงานบริษัท/ผู้ที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2. สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)


ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-285-1559
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 
แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต